2015_08_29_9931_1280De Raad van Beheer heeft de vereniging toestemming gegeven om in 2016 een Kampioenschapsclubmatch te organiseren. Nu de Club zo’n weergaloze Clubmatch heeft georganiseerd dit jaar, heeft het bestuur gemeend voor volgend jaar een Kampioenschapsclubmatch bij de Raad aan te vragen. Welnu, het is gelukt.

Zo doet de vereniging nu met alles mee wat een vereniging, die erkend is door de Raad van Beheer, behoort te doen. De vereniging is jong met allemaal positief ingestelde bestuurs en commissieleden en niet in het minst de leden. Immers, zonder leden geen bloeiende vereniging. Het ledental groeit nog steeds gestaag, maar er kunnen er nog veel meer bij!

2015_08_29_9999_177_1280Op 10 september volgend jaar is het zover. Zet u deze datum alvast in uw agenda en duimt u meteen even voor hetzelfde prachtige weer als dit jaar? De match wordt op hetzelfde mooie terrein gehouden. Voor mens en dier een heerlijk dag in de natuur, want wat was het genieten dit jaar. Ook de keurmeesters en het ringpersoneel vonden het een heerlijke dag. We rekenen op u.

U kunt nu alvast een beetje reclame maken of uw pupkopers animeren om in te schrijven voor deze bijzondere dag in het verenigingsleven. Het is het hoogtepunt van het kynologisch verenigingsjaar.

Tot ziens op 10 september 2016.

Janny Offereins