Wie is Janny Offereins…..

Janny OffereinsVoor velen van u zal ik zeker geen onbekende zijn. Velen van u zijn ook lid geweest van of zijn nog lid van de VDP. U heeft in de afgelopen periode genoeg gehoord, waarom er een tweede vereniging is opgericht, maar daarover later meer.

Tijdens de 40 jaar dat ik voor de kynologie werkzaam ben geweest en nog, maar hoofdzakelijk voor de Drentsche Patrijshond, heb ik veel ervaring opgebouwd op verschillende gebieden van de hondensport. Graag wil ik veel van deze ervaringen met u delen. Temeer omdat ik lid ben van verschillende andere kynologische verenigingen, zoals de KNJV, K.N.K. Cynophilia en Kunogonda, heb ik een vrij brede kijk gekregen op kynologisch Nederland.

Omdat veel leden wellicht niet precies weten wat voor verenigingen dat zijn, zal ik daarover in de loop der tijd een boekje open doen. De kennis die ik in al die jaren over ons ras heb vergaard, heb ik voor een groot deel geschreven in mijn boek, ‘De Drentsche Patrijshond in verleden en heden’.

Door middel van rubrieken of artikelen in de Nieuwsbrief of het Cluborgaan zal ik proberen om in te gaan op actuele vraagstukken, maar ook op de historie van kynologisch Nederland.

Hartelijke groeten,

Janny Offereins