1. Het leesaccount wordt alleen toegekend aan leden of gezinsleden van Drentsche Patrijshonden Club Nederland (DPHCN).
  2. Het leesaccount is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden of andere leden binnen de vereniging.
  3. De kosten voor een leesaccount bedragen € 7,50 per jaar en kunnen na het eerste jaar alleen worden voldaan via automatisch incasso via onze betalingsprovider Mollie. DPHCN Incassant ID: NL39ZZZ610951250000
  4. Een leesaccount wordt verstrekt na goedkeuring en ontvangst van de betaling.
  5. Persoonsgegevens van eigenaren zullen behoudens de naam en telefoonnummer niet zichtbaar zijn in een leesaccount.
  6. Het leesaccount wordt beëindigd op het moment van opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging. Waar het verenigingslidmaatschap altijd eindigt per 31-12 van een kalenderjaar, wordt het leesaccount per de datum van ontvangst van de opzegging beëindigd zonder restitutie van kosten.
  7. Het kopiëren van gegevens of anderszins voor publicatie gebruiken of verstrekken van gegevens is niet toegestaan. Indien de houder van het leesaccount deze handelingen verricht zal het lidmaatschap van DPHCN per direct worden beëindigd en het leesaccount worden geblokkeerd zonder restitutie van kosten en lidmaatschapsgelden.
  8. Opzeggen van het leesaccount door de houder kan door middel van een email aan info@dphcn.nl. DPHCN is niet gehouden eventuele kosten van het leesaccount te restitueren.