De ALV van de DPHCN is op 29 maart in De Til te Leusden. De inloop is vanaf 19.00 uur. Gezien de volle agenda willen wij om 19.30 uur starten met de vergadering. Vooraf zullen u de agenda en de bijbehorende stukken worden toegezonden. In de uitnodiging zal tevens komen te staan dat u wordt gevraagd zich dient aan te melden voor de ALV van 29 maart 2023. Dat zal zijn via het emailadres; info@dphcn.nl.