Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen weken met betrekking tot de besmettingen met het Corona Virus, heeft het bestuur na beraad besloten dat de Nakomelingendag van 02 mei aanstaande in de Basiliek in Veenendaal niet door zal gaan.

De Nakomelingendag zal later in het jaar gehouden worden, naar alle waarschijnlijkheid in het najaar. Een nieuwe datum is echter nog niet bekend. 
Zodra dit het geval is zullen wij u daarover via de website, Facebook en een nieuwsbrief verder informeren.

Heeft u uw Drent ingeschreven voor het PRA onderzoek dan worden de kosten van het onderzoek aan u teruggeboekt. Uw huidige inschrijving komt daarmee te vervallen.
Wanneer de datum van de nakomelingendag bekend is wordt de mogelijkheid voor inschrijven voor het PRA onderzoek weer opengesteld. 

Heeft u vragen, stuur deze dan aan info@dphcn.nl

Wij vertrouwen op uw begrip in deze situatie.

Het bestuur van Drentsche Patrijshonden Club Nederland