Fotografier grundande församling och första General församling av medlemmar

Bilder av grundandet församling och första allmänna medlemmar möte Drentsche Spaniels Club Nederländerna den 02 juli 2014 (bilder: Saskia Koopmans)