Het Breeders Plan kan via Dogs Global Portal worden aangevraagd.

 

  1. Iedere fokker van de Drentsche Patrijshond die aangesloten is bij een erkende Nederlandse buitenlandse rasvereniging kan een Breeders Plan via ons aanvragen; Dus ook als u geen lid bent van DPHCN.
  2. Bent u fokker, en lid van onze vereniging en fokt u minstens 1 nestje per jaar? Dan krijgt u de kosten van het Breed Plan van ons terug aan het einde van het abonnementsjaar.
  3. Iedereen die een Breeders Plan via Dogs Global Portal / DPHCN aanschaft krijgt volledige ondersteuning van de Register Beheerder.