De commissie fokkerijzaken houdt zich bezig met alle onderwerpen die bij het fokken van een gezonde Drentsche Patrijshond horen. Daarnaast organiseert zij de Nakomelingendagen, het fokkers overleg en regelt de fokkersbegeleiding.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 

 

 

 

 

 

U kunt contact opnemen met de Commissie Fokkerijzaken via fokkerij@dphcn.nl