De commissie fokkerijzaken houdt zich bezig met alle onderwerpen die bij het fokken van een gezonde Drentsche Patrijshond horen. Daarnaast organiseert zij , samen met de evenementen commissie, de Nakomelingendagen, het fokkers overleg en regelt de fokkersbegeleiding.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 

 

 

 

 

 

U kunt contact opnemen met de Commissie Fokkerijzaken via fokkerij@dphcn.nl