De commissie fokkerijzaken houdt zich bezig met alle onderwerpen die bij het fokken van een gezonde Drentsche Patrijshond horen. Daarnaast organiseert zij de Nakomelingendagen, het fokkers overleg en regelt de fokkersbegeleiding.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 


Joost Wegink
Commissie Voorzitter

 


Lidy Kamperman

 


Esther Dofferhoff-Hoeksema

 


Karin Zwartjes

 

Adviseurs van de commissie fokkerij zaken:  

 

Janny Offereins
Mevrouw Janny Offereins- Snoek

 


De heer Wim Wellens

 

 

U kunt contact opnemen met de Commissie Fokkerijzaken via [email protected]