De Commissie Redactie en Communicatie houdt zich bezig met alle uitingen van onze vereniging waaronder:

– ons clubblad: “De Drentsche Patrijshond”
– onze website
– nieuwsbrieven

De commissie bestaat uit de volgende leden:


Marjo Timmer
Hoofdredacteur

 

 


Corrie van den Hoeven
Redacteur

 

 


Jaap Hoeksema
Redacteur

 

 


Hester van Luinen de Rooij
Advertenties en Sponsoring

 

 


Gijsbert van Luinen de Rooij
Website beheer

 

 

Heeft u een vraag aan de redactie, wilt u adverteren in ons clubblad of op de website of heeft u een leuk artikel voor ons clubblad neem dan contact met ons op via: redactie@dphcn.nl