Contact gegevens

contact dphcnDrentsche Patrijshonden Club Nederland

Secretariaatsadres:
Korte Broekstraat 3-A
6999 DG  Hummelo

E-mail:
Voor vragen aan het bestuur kunt u contact opnemen met onze ambtelijk secretaris, mevr. Van Heusden, : secretaris@dphcn.nl

Heeft u een vraag over uw lidmaatschap dan kunt u contact
opnemen met de leden administratie: ledenadministratie@dphcn.nl

Voor overige vragen : info@dphcn.nl

Bankrekeningnummer: NL90 RABO 0188276890 t.n.v. Drentsche Patrijshonden Club Nederland te Hellevoetsluis

Wilt u lid worden van onze vereniging? Klik dan hier.

Ingeschreven in het handelsregister, Kvk Rotterdam onder nummer 61095125.
Drentsche Patrijshonden Club Nederland is niet BTW plichtig.

De penningmeester kunt u bereiken op:
penningmeester@dphcn.nl

Adres:
Landhoofd 54
3223 DL  Hellevoetsluis
Tel: 06-21108756