Drentsche Patrijshonden Club Nederland

Secretariaatsadres:
Korte Broekstraat 3-A
6999 DG Hummelo

E-mail:
Voor vragen aan het bestuur kunt u contact opnemen met onze ambtelijk secretaris, mevr. Van Heusden, : secretaris@dphcn.nl

Heeft u een vraag over uw lidmaatschap dan kunt u contact
opnemen met de leden administratie: ledenadministratie@dphcn.nl

Voor overige vragen : info@dphcn.nl

Bankrekeningnummer: NL93 RABO 0188 2768 90
t.n.v. Drentsche Patrijshonden Club Nederland te Hellevoetsluis

Wilt u lid worden van onze vereniging? Klik dan hier.

Drentsche Patrijshonden Club Nederland is ingeschreven in het handelsregister,
Kvk Rotterdam onder nummer 6109525.

Drentsche Patrijshonden Club Nederland is niet BTW plichtig.

De penningmeester kunt u bereiken op:
penningmeester@dphcn.nl

Adres:
Landhoofd 54
3223 DL Hellevoetsluis
Tel: 06-21108756

>