Drentsche Patrijshonden Club Nederland

E-mail:

Voor vragen aan het bestuur kunt u contact opnemen met onze ambtelijk secretaris, , : secretaris@dphcn.nl

Heeft u een vraag over uw lidmaatschap dan kunt u contact
opnemen met de leden administratie: ledenadministratie@dphcn.nl

Voor overige vragen : info@dphcn.nl

Bankrekeningnummer: NL93 RABO 0188 2768 90
t.n.v. Drentsche Patrijshonden Club Nederland

Wilt u lid worden van onze vereniging? Klik dan hier.

Drentsche Patrijshonden Club Nederland is ingeschreven in het handelsregister,
Kvk Rotterdam onder nummer 61095125.

Drentsche Patrijshonden Club Nederland is niet BTW plichtig.

De penningmeester kunt u bereiken op:
penningmeester@dphcn.nl

Adres:
Broekveldstraat 47
7851 BB Sleen