Drentsche Patrijshonden Club Nederland (DPHCN) heeft de volgende doelstellingen:

  1. DPHCN is een vereniging van de leden met een door de leden aangewezen bestuur samenwerkend in een platte organisatie.
  2. DPHCN bevordert de interactie tussen de leden en de vereniging; plezier in de Drent en onderling contact staan bovenaan de prioriteitenlijst.
  3. Het fokbeleid van DPHCN is gericht op aansluiting bij maatschappelijke visie op de rashond en wil hierin een verschil maken.
  4. Het fokbeleid streeft in stand houding van een gezonde Drentsche Patrijshonden Populatie na, door voorlichting en begeleiding en periodiek fokkers overleg.
  5. DPHCN streeft naar openheid van bestuur. Samenvattingen van bestuursvergaderingen zullen op een voor leden toegankelijk deel van de website worden geplaatst.
  6. Social Media, zoals bv  Website en Facebook, zal  actief worden ingezet door DPHCN.
  7. DPHCN wordt een actief contact punt voor buitenlandse fokkers.