En een nieuwe ervaring

Voorheen fokken: op inteelt

Jaren lang is onze fokkerij gedomineerd door het fokken op inteelt. Door deze werkwijze is het mogelijk ziekten en afwijkingen te voorkomen voor het nest, dus de nakomelingen van een combinatie. We hebben dus maar invloed op één generatie.  Met het sturen op inteelt voorkom je op de lange termijn dus  geen ziektes en afwijkingen

Modern fokken: Mean Kinship

dogs global

Een beter en verstandiger advies is dan ook om gebruik te maken van de Mean Kinship want hiermee sturen wij op diversiteit binnen ons ras. Alleen als wij grote mate van diversiteit weten te realiseren, dus de mate waarin een hond verwant is met zijn soortgenoten  binnen onze populatie, voorkomen wij ziektes en problemen binnen ons ras.

Wij, alle leden van DPHCN, zijn ons er van bewust dat onze hobby, het fokken van gezonde honden, onder een vergrootglas ligt op vele Social Media kanalen.  We hebben dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het ras in stand te houden.

Nieuwe inzichten met betrekking tot onze  fokkerij zijn dus van het grootste belang. Daarom bevelen wij jullie allen het werken met Dogs Global aan.