Gebruik dit invulvoorbeeld bij gebruik van de Koopovereenkomst Drentsche Patrijshond. De geel gearceerde tekst dient u in de overeenkomst correct op te nemen.