Mevrouw als Min

Us Mevrouw

Ik belde met Jaap Hoeksema in de hoop dat hij misschien iemand wist die net een nestje had gehad en waarvan de moeder eventueel wat pupjes zou kunnen adopteren. Jaap wist ook dat ik er emotioneel heel erg bij betrokken was omdat Repke een dochter was van onze Oscar van Groevenbeek. Hij hoorde het verhaal aan en zei: Ik ga even rondkijken, bel me straks even terug. Nu dat hoefde niet, want heel kort daarna ging de telefoon en had ik Jaaps dochter Esther Hoeksema aan de lijn. Esther vertelde me dat zij een teefje hadden dat net 10 pups had gezoogd, maar dat deze pups al 6 weken oud waren en dat ze bereid waren om de teef genaamd “Us Mevrouw”, naar Grijpskerk te laten komen. Ik was niet alleen ontroerd over dit aanbod, maar ook zwaar onder de indruk. De woorden van Jaap Hoeksema waren: De pups gaan nu voor alles!
De familie Hoeksema had net bezoek van Fokke Glastra van Loon die bereid was om “Us Mevrouw” nog diezelfde avond in Grijpskerk af te leveren.

Ondertussen had ik een oproep op Facebook geplaatst en gevraagd of men mee wilde denken, het bericht wilde delen, etc. De respons was overweldigend! Van alle kanten kregen we niet alleen veel medeleven, maar ook adressen van mensen die net een nestje hadden etc. etc. Iedereen bood hulp aan.

Flesvoeding

De pups mogen drinken

Linda Punselie, zelf een gerenommeerde fokker van Drenten, bood aan om 5 pupjes naar haar huis te halen, zodat zij ze daar met de fles kon voeden. Ook Marjan de Raad bood hulp aan: zij reed op Kerstavond nog naar Grijpskerk om een sonde te brengen waarmee de 11 puppies in ieder geval die avond nog gevoerd konden worden. Wat een prachtig aanbod allemaal en dat ook helemaal belangeloos!

Zogezegd, zo gedaan. Van Linda kregen wij ondertussen al bericht dat de pups niet alleen heel levendig zijn, maar ook groeien.

Ondertussen heeft “Us Mevrouw” de andere pups geadopteerd. Ze worden door haar gezoogd en ze blijft bij ze in de buurt. Ook gaat ze zonder problemen in de werpkist liggen en laat de overige 6 pupjes heerlijk bij haar drinken.

Met de familie Hoeksema hebben we regelmatig contact om het goede nieuws door te geven en zij zijn ook zo blij dat het goed gaat en dat Mevrouw de pupjes gewoon geadopteerd heeft. Wij kunnen ze niet genoeg bedanken voor dit genereuze aanbod en de hulp die zij onmiddellijk hebben geboden.

Drentenwereld

Dit is de andere kant van de Drentenwereld. Er zijn voor elkaar als de nood hoog is. Geen strijd of onenigheid, maar hulp bieden en meeleven. Het maakt je blij dat je dan deel uit kunt maken van deze Drentenwereld en de eigenaars. Dit verhaal heeft Kerst 2016 een heel eigen betekenis gegeven.

Iedereen, maar dan ook iedereen hartelijk dank voor de hulp, voor het meeleven en de lieve berichten. Van Tineke van der Feijst komt er natuurlijk een vervolg op dit verhaal en we hopen dat ze dan kan vertellen dat alle pups gezond en wel een nieuw mandje krijgen of hebben gekregen.

Mede namens Tineke van der Feijst,

J. Broekman – Dekker

 

 

Gepubliceerd met toestemming van de auteur.