Op 14 maart 2022 is het tot dat moment zittende bestuur afgetreden.
Conform de wet blijven zij demissionair aan totdat er een nieuw bestuur is gekozen op een nog nader uit te schrijven Algemene Ledenvergadering.

Leden van DPHCN kunnen zich kandidaat stellen voor dit nieuwe bestuur. Dit bestuur dient uit mimimaal 3 en maximaal 7 natuurlijke personen te bestaan.

Zodra het minimum van 3 nieuwe bestuursleden zich heeft gemeld zal het demissionaire bestuur een Algemene Ledenvergadering uitschrijven met als enkel agendapunt de verkiezing van het nieuwe bestuur.

Na verkiezing kan het nieuwe bestuur met in acht neming van de juiste termijn een volledige Algemene Ledenvergadering uitschrijven.

U kunt zich kandidaat stellen door te mailen aan info@dphcn.nl Na controle op het lidmaatschap van DPHCN ontvangt de kandidaat een bevestiging.

Wenst u een kandidatenlijst in te dienen dan kan dit mits de lijst voorzien is van handtekeningen van de op de lijst genoemde kandidaten.