Fokkersoverleg

Drentsche Patrijshonden Club Nederland wil door het opzetten van speciale fokkersbijeenkomsten de foktechnische, veterinaire en maatschappelijke aspecten van het fokken bespreekbaar maken. 

Deze bijeenkomsten hebben dan ook tot doel dat:

  • fokkers ervaring met elkaar delen.
  • men van elkaar leert.

Gemeenschappelijk weten we meer en zijn we succesvoller dan alleen. Fokken is immers al moeilijk genoeg.

Naast de bekende onderwerpen , zoals inteeltcoëfficiënt, verwantschap, erfelijkheid, ras-type en overige onderwerpen, staan we ook stil bij de maatschappelijke aspecten die meer en meer op de weg van de fokker komen.

In de media worden fokkers meermalen per jaar, in algemene zin, aangesproken op de bekende excessen zoals ze zich voordoen bij bepaalde rashonden.
Soms terecht, maar vaak worden daardoor onterecht alle fokkers over één kam geschoren.  Veelal met dezelfde beelden of beelden die zijn overgenomen van de Engelse televisie. In Engeland heeft men, door misstanden in de fokkerij, bij bepaalde hondenrassen immers alarm geslagen.

 

  • Hoe gaan wij, als serieuze Drentenfokkers, met deze aantijgingen om?
  • Hoe kunnen wij onze pupkopers meegeven dat wij er alles aan doen om hen een zo gezond mogelijke pup mee te geven?
  • Hoe gaan wij een en ander vastleggen en monitoren, in het belang van kopers, fokkers en uiteindelijk ook van ’onze’ vereniging?

Dit zijn zomaar een aantal vragen waar, in het belang van alle fokkers, een goede oplossing voor gevonden moet worden.

Wanneer u als fokker, toekomstige fokker of reueneigenaar, interesse heeft om mee te denken en deel te nemen aan het fokkersoverleg, dan kunt u hierover contact opnemen met fokkerijzaken, fokkerij(@)dphcn.nl

Website ontworpen door Broodman Ondersteuning & Advies

De website van de Drentsche Patrijshonden Club Nederland ( DPHCN ) maakt gebruikt cookies om de beste ervaring te garanderen.
Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik ervan.