Inschrijven PRA Onderzoek

Vriendelijk verzoeken wij u na inschrijving de totale kosten van het onderzoek (€ 32,50 per hond) over te maken op rekening NL90 RABO 0188276890 t.n.v. Drentsche Patrijshonden Club Nederland te Marienvelde onder vermelding van: “PRA onderzoek” en het NHSB Nummer van uw Drent.