Voor de fokkersmeldingen gelden bij DPHCN de volgende regels ingaande 01-05-2021:
(voorheen Reglement Dekking- Geboorte- en Nestmelding)

 

A. Dekmelding

De dekmelding bij DPHCN dient te worden gedaan binnen 10 dagen na de dekking en via het Fokkers Dashboard. De kosten voor de dekmelding bedragen € 9,95.
Indien de dekmelding na 10 dagen wordt ingediend wordt een toeslag in rekening gebracht a € 15,-

B. Geboortemelding:

Geboorte melding wordt gelijktijdig met de melding bij de Raad van Beheer gedaan; dus binnen 10 dagen na de geboorte. Melding bij DPHCN gebeurt via het Fokkers Dashboard.

De kosten voor de geboortemelding bedragen € 4,95 per levend geboren pup.

Indien de melding na 10 dagen wordt gedaan, dan wordt een toeslag in rekening gebracht a € 2,50 per levend geboren pup.

Na de geboorte melding zullen de Informatieboekjes “Drentsche Patrijshond Pup” binnen 5 werkdagen naar de fokker gestuurd worden.

C. Verstrekken nestgegevens (Nestgegevensmelding):

Omdat de pupboekjes verzonden worden na de geboortemelding dienen de fokkers de nestgegevens  binnen 10 weken na geboortedatum van het nest te verstrekken aan de vereniging. Dit dient u te doen via het fokkers dashboard (Nieuwe Nest Melding).

Mochten de gegevens 10 weken na geboorte niet binnen zijn dan wordt het nest niet uitgenodigd voor de nakomelingen dag.

Fokkers die na 10 weken alsnog de nestgegevens verstrekken aan de vereniging met als doel dat het nest wordt uitgenodigd voor de nakomelingen dag moeten rekening houden met het volgende:

  1. De aanlevering van de gegevens dient te geschieden minimaal 120 dagen voor de eerstkomende NKD waarvoor uw nest normaliter zou zijn uitgenodigd.
  2. De fokker dient € 10,= per geboren pup te betalen om deelname voor de NKD veilig te stellen.

De betaling dient minimaal 120 dagen voor aanvang van de NKD op de daarvoor bestemde bankrekening NL90 RABO 0188 2768 90 te zijn bijgeschreven, de fokker moet deze actie zelf ondernemen.

Voor Fokkers die niet minimaal 120 dagen voor aanvang van de NKD de gegevens volledig hebben aangeleverd zal in de convocatie worden vermeld dat de fokker verzuimd heeft de gegevens aan te leveren. Tevens worden zij niet meer met het betreffende nest uitgenodigd voor een (volgende) NKD.

D. Gezondsheidsverklaring:

De gezondheidsverklaring met de opmerkingen van de dierenarts bij de 6 weken enting insturen aan de commissie fokkerijzaken (CFZ) scannen en digitaal versturen aan fokkerijzaken@dphcn.nl

Beschikt u niet over een scanner, stuur de gezondheidsverklaring dan aan DPHCN CFZ, Korte Broekstraat 3a, 6999 DG Hummelo.

E. Toestemmingsformulieren AVG / lidmaatschapsformulieren:

Toestemmingsformulieren AVG getekend door de pupkopers alsmede eventueel lidmaatschap scannen en per email naar ledenadministratie@dphcn.nl of opsturen naar DPHCN ledenadministratie, Landhoofd 54, 3223 DL Hellevoetsluis. Deze formulieren dienen uiterlijk 10 weken na de geboorte te worden ingestuurd.

F. Nieuwe leden aangebracht door de fokker bij afhalen pup.

Van onze ledenadministratie ontvangt ieder nieuw lid een mooie welkom mail.
Het is daarom van groot belang dat de getekende lidmaatschapsformulieren dus direct
na het ondertekenen
worden ingediend. Mochten wij de getekende formulieren te laat ontvangen (later dan 10 weken na de geboorte van de pups) melden wij dit in de welkom mail. Te laat indienen van de lidmaatschapsformulieren kan tot gevolg hebben dat het aangebrachte lid  een uitgave van ons zo mooie clubblad mist!