Voor de fokkersmeldingen gelden bij DPHCN de volgende regels ingaande 01-05-2021:
(voorheen Reglement Dekking- Geboorte- en Nestmelding)

A. Dekmelding

De dekmelding bij DPHCN dient te worden gedaan binnen 10 dagen na de dekking en via het Fokkers Dashboard. De kosten voor de dekmelding bedragen € 9,95.

B. Geboortemelding:

Geboorte melding wordt gelijktijdig met de melding bij de Raad van Beheer gedaan; dus binnen 10 dagen na de geboorte. Melding bij DPHCN gebeurt op de site.

De kosten voor de geboortemelding bedragen € 4,95 per levend geboren pup.

Na de geboorte melding zullen de Informatieboekjes “Drentsche Patrijshond Pup” naar de fokker gestuurd worden.

C. Verstrekken nestgegevens (Nestgegevensmelding):

Omdat de pupboekjes verzonden worden na de geboortemelding dienen de fokkers de nestgegevens binnen 10 weken na geboortedatum van het nest te verstrekken aan de vereniging.

D. Gezondsheidsverklaring:

De gezondheidsverklaring met de opmerkingen van de dierenarts bij de 6 weken enting insturen aan de commissie fokkerijzaken (CFZ) scannen en digitaal versturen aan fokkerij@dphcn.nl

Beschikt u niet over een scanner, neem contact op via mail, : fokkerij@dphcn.nl

E. Toestemmingsformulieren AVG / lidmaatschapsformulieren:

Toestemmingsformulieren AVG getekend door de pupkopers alsmede evaentueel lidmaatschap scannen en per email naar ledenadministratie@dphcn.nl of opsturen naar DPHCN ledenadministratie,

Deze formulieren dienen uiterlijk 10 weken na de geboorte te worden ingestuurd.