De dekmelding dient te geschieden binnen 10 dagen nadat dekking heeft plaatsgevonden, melding via het Fokkers Dasboard: Mijn Fokkers Gegevens op de website.
Let op dit is ook van toepassing voor het verkrijgen van stambomen, meldt de dekking dus ook tijdig bij de Raad van Beheer.
Bij te late melding worden extra kosten a € 15,00 in rekening gebracht.

Geboortemelding dient te geschieden binnen 10 dagen via Mijn Fokkers Gegevens op de website.
Let op dit is ook van toepassing voor het verkrijgen van stambomen, meldt de geboorte dus ook tijdig bij de Raad van Beheer.
Bij te late melding zullen er extra kosten in rekening gebracht worden zijnde € 2,50 per levend geboren pup.

Nestbezoek vanuit de vereniging zal plaatsvinden nadat de 6 weken enting heeft plaats gevonden en voordat de pups het nest verlaten. Bij geen bericht vanuit de vereniging dient u zelf contact op te nemen met de commissie fokkerij zaken voor een afspraak.

De fokker dient alle gegevens van nieuwe eigenaren, NHSB nummers en namen pups binnen 30 dagen na overdragen van de pups aan de eigenaren te sturen aan de commissie fokkerij zaken via de het Fokkers Dasboard Mijn Fokkers Gegevens op de website.

Deze gegevens zijn nodig voor de verwerking in Dogs Global en de uitnodiging voor de Nakomelingen dag. De fokker dient tijdig aan te geven hoeveel pups beschikbaar zijn en ook tijdig te melden als gaandeweg pups verkocht zijn zodat aspirant pup kopers niet vergeefs gaan informeren en er toch geen pups meer beschikbaar zijn. Indien de fokker de melding verzorgt richting Raad van Beheer is het verstandig om dit ook gelijktijdig te doen aan DPHCN.