Verenigings Fokreglement

Verenigings fokreglement (VFR) voor de  “Drentsche Patrijshonden Club Nederland”
(Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 02 juli 2014)