MoedermetpupMaandag 7 november j.l. heeft een afvaardiging van zowel Vereniging de Drentsche Patrijshond (VDP) alsook Drentsche Patrijshondenclub Nederland (DPHCN), te weten hun voorzitters en vicevoorzitters, een bespreking gehad met de directie van de Raad van Beheer.

log dier&rechtlogo maxHet onderwerp was de uitzending over epilepsie bij omroep Max en de daarop volgende informatie die door Dier&Recht is verspreid.

Het is goed om te constateren dat de Raad van Beheer de gezamenlijke lijn van de VDP en DPHCN ondersteunt. Daarbij is niet alleen de Drentsche Patrijshond in het vizier van Dier&Recht maar ook veel andere rashonden. Binnenkort zullen wij een inhoudelijke reactie geven op het rapport van Dier&Recht, met validatie door wetenschappers die ook hebben meegewerkt aan Fairfok project van de Raad van Beheer dat door de staatssecretaris is aangenomen.

Door het eenzijdige, op onderdelen onjuiste rapport van Dier&Recht is er bij veel leden en potentiële pupkopers onrust ontstaan. Dit betreuren wij ten zeerste aangezien dit aan het ras waarvan we zo houden onnodige schade toebrengt.

Namens Vereniging de Drentsche Patrijshond,
Marc Massaar van Schaik (voorzitter)
Namens Drentsche Patrijshonden Club Nederland,
Henk Kamperman (voorzitter)