Sinds de oprichting van onze Vereniging DPHCN is het bestuur altijd op zoek geweest naar de dialoog met het bestuur van de VDP. Dit alles in het belang van ons mooie ras de Drentsche Patrijshond.

Het kan en mag toch niet zo zijn dat ons mooie ras benadeeld wordt door menselijk handelen.

Met dit belang in het achterhoofd hebben wij, Henk Kamperman voorzitter en Joost Wegink vice voorzitter en voorzitter van de Commissie Fokkerijzaken, namens het bestuur van DPHCN onlangs weer verschillende malen gesproken met enkele bestuursleden van de VDP.

Tijdens één van de eerste bijeenkomsten was het belangrijkste onderwerp het keurmeesterexamen. Dit onderdeel hebben wij, voor beide rasverenigingen naar tevredenheid kunnen behandelen, mede omdat onze twee adviseurs, mevrouw Janny Offereins en de heer Wim Wellens, dit examen al jaren achtereen hebben georganiseerd. De voorzittersrol is naar de VDP gegaan en de daadwerkelijke uitvoering naar DPHCN. Dit alles met een mooi eindresultaat, omdat het ras weer enkele keurmeesters rijker is.

Ook de gemeenschappelijke aanpak met betrekking tot de commotie die is ontstaan door een televisie uitzending van de Stichting Dier & Recht over epilepsie hebben we naar tevredenheid samen opgepakt.

Met deze twee resultaten in het achterhoofd zijn we verder in gesprek gegaan over belangrijke thema’s, zoals de fokkerij en de gezondheid van ons ras.
Deze thema’s ziet men bij de VDP als bedreigend. Wij vragen ons af waarom dit zo is.
Het programma ‘Zoo Easy’ is van groot belang waar het de fokkerij en de gezondheid van ons ras betreft. Samenwerking en uitwisseling van gegevens heeft veel meerwaarde.
Dit ziet men bij de VDP anders. Het bestuur is bang nog meer leden/fokkers te verliezen aan DPHCN zo blijkt uit hun schriftelijke afwijzing op ons voorstel tot samenwerking.
Hieruit trekken wij de conclusie dat de VDP het verlies van leden boven de gezondheid en de verantwoorde fokkerij van het ras stelt. Dit is een duidelijke keuze van de VDP, maar niet in het belang van het ras, niet in het belang van de leden/fokkers, noch in het belang van beide verenigingen.

Een afwijzende reactie zoals hierboven genoemd, hebben wij ook ontvangen betreffende de hierna genoemde onderwerpen zoals: het gezamenlijk organiseren van een jonge reuen dag en het samenwerken inzake het zeer belangrijke epilepsie onderzoek.

Wij zijn teleurgesteld in de houding en opstelling van het VDP bestuur. Deze teleurstelling proberen we snel achter ons te laten. Het bestuur, uw bestuur van DPHCN heeft besloten om nu een eigen weg in te slaan en te werken aan de gezondheid van het ras, zonder het type uit het oog te verliezen. Kortom, we gaan door met onze vereniging.
Wellicht dat beide verenigingen in de toekomst op de een of andere manier weer tot elkaar kunnen komen.
Zoals iedere hondenbezitter hoort en weet: de hond moet centraal staan! Het bestuur betreurt het dat het anders is gelopen. De grootste verliezer bij deze strubbelingen is de Drentsche Patrijshond. Jammer, maar het is op dit moment niet anders.

We kennen onze eigen kracht, we kennen onze fokkers en we zien de afgelopen tijd dat verschillende VDP fokkers zich bij ons aansluiten. Deze fokkers zorgen ervoor dat er in de toekomst nog Drenten zijn, die het woord Drentsche Patrijshond waard zijn. DPHCN zal verder groeien op eigen kracht en met een mooie en succesvolle horizon in het verschiet.

Namens het bestuur van DPHCN
Henk Kamperman, voorzitter

Namens de Commissie Fokkerijzaken
Joost Wegink, voorzitter