26 januari 2016

Naar Veenendaal

2016_01_26_004686_rawbewerking_web

Weer of geen weer, veel leden zijn in de auto gestapt om de ALV van hun nieuwe vereniging bij te wonen. De Basiliek in Veenendaal is opnieuw een fijne plek om een bijeenkomst te organiseren. Veel parkeerruimte in de overdekte garage is mede een oorzaak van een gevoel van welbehagen. Geen gezoek naar een plaats en je komt droog in de vergaderruimte aan. Hoe luxe.

Omdat het toch verder was dan we hadden gedacht, kwamen we maar net op tijd aan. De ruimte was al gezellig vol en de koffie stond al te wachten. Nieuw is de opstelling, wat met het aantal leden, hoewel veel groter dan verwacht, een prima idee is. De tafels zijn in carré opgesteld, waardoor je als het ware tegen elkaar kunt praten en elkaar kunt aankijken. Heel goed.

De agenda

Na een welkomstwoord door de voorzitter wordt de agenda vlot afgewerkt. Er is een ambtelijk secretaris uitgenodigd die de notulen zal verzorgen, zodat het gehele bestuur aan de discussie kan deelnemen. Opnieuw een goed idee. Een lijst met leden die zijn verhinderd, wordt door de voorzitter voorgelezen. Er zijn tot dusver geen vragen en de agenda kan vlot worden voortgezet. Het Jaarverslag van het bestuur is ook geen probleem. Daarna komt de penningmeester, Gijsbert, aan de beurt die de taak van de teruggetreden Gabe Olieman heeft overgenomen. Jammer, maar soms kunnen werk en de thuissituatie mét een taak in het bestuur niet samengaan. Het is allemaal vrijwilligerswerk, maar dit betekent wel dat je verantwoordelijk bent voor wat je in en voor een vereniging doet. Dit is de reden dat Gabe zijn functie voortijdig, jammer genoeg, moet beëindigen. Hij dient zich wel meteen aan als lid van de kascommissie waardoor hij toch een beetje de vinger aan de pols van de financiën houdt.

Het financiële plaatje van 2014 alsmede 2015 ziet er gezond uit. Het ledental groeit gestaag en is al over de 300! Wie had dat anderhalf jaar geleden kunnen denken, hoewel verschillende leden de splitsing nog steeds betreuren, maar ook geen andere uitweg zien.

De penningmeester en het bestuur worden, op voorspraak van de kascommissie, gedechargeerd voor het beleid en de voorzitter gaat voortvarend verder.

De redactiecommissie

Deze commissie krijgt de vraag of voortaan de NAW-gegevens in de colofon bij het bestuur en de commissies kunnen worden geplaatst. Dit moet mogelijk zijn als de letter, die tamelijk fors is, wat kleiner wordt gekozen. Zodoende kun je gemakkelijk een bestuurs- of commissielid benaderen. Het is namelijk belangrijk dat de lijnen kort zijn en eventuele vragen of andere zaken onmiddellijk kunnen worden opgelost. Dit is één van de speerpunten van dit bestuur!

Ook deze avond worden sommige zaken ‘meegenomen’, omdat het niet anders kan, maar op de meeste vragen komt er direct een antwoord.

Uitbreiding

Omdat het bestuur uitbreiding behoeft, zijn er twee leden gevonden die hun steentje willen bijdragen want, behalve de penningmeester heeft ook de secretaris, Monique Oudes aangegeven, om gezondheidsredenen, haar functie niet langer te kunnen vervullen. Het bestuur kan wel altijd een beroep op haar blijven doen. Ze heeft in de eerste periode ontzettend veel werk verricht en Monique vindt het o zo jammer dat ze haar werk niet kan continueren. De vereniging is haar veel dank verschuldigd, evenals de penningmeester. Een vereniging ‘op poten te zetten’ is immers geen sinecure, maar een hondenbaan. Onverschrokken is het bestuur er tegenaan gegaan en heeft in korte tijd een vereniging van formaat neergezet. Een vereniging die binnen anderhalf jaar al twee nakomelingendagen en een clubmatch heeft georganiseerd. Een prachtig clubmagazine heeft uitgegeven en een fokkersbijeenkomst heeft georganiseerd, welnu, ik geef het je te doen.

De voorzitter vraagt of de kandidaten zich willen voorstellen. Kristien Croezen is advocaat in het dagelijkse leven, heeft twee honden en wil graag een deel van haar tijd beschikbaar stellen voor de vereniging. Een jurist in het bestuur kan nooit kwaad. Edwin Poppelaars stelt zich ook voor, maar is eigenlijk al een goede bekende. Beiden worden met een warm applaus begroet.

2016_01_26_004688_web_rawbewerkingOverige commissies

De activiteitencommissie heeft ook goed werk verricht, maar zoekt nog naar uitbreiding. Er moeten wandelingen worden georganiseerd, maar deze kunnen, volgens een lid, ook best door leden worden georganiseerd en dan steeds in een ander deel van het land.

Ook de commissie Fokkerij Zaken doet zijn best om alles in goede banen te leiden. Voor fokkers is het heel plezierig dat zij geen drie maanden van te voren meer een combinatie hoeven aan te vragen. Zij en zij alleen zijn verantwoordelijk voor het door hen te fokken nest. De fokker moet zorgen dat alles v.w.b. het VFR in orde is bij zowel de teef als de reu. Hierdoor ervaren de fokkers toch een zekere vrijheid in ons toch al overgereguleerde landje. Immers een fokker is een creëerder van nieuw leven en heeft behoefte aan een beetje ongebondenheid. Ik weet dat ik mij nu op glad ijs bevind, maar het is zo belangrijk voor een fokker om niet aan handen en voeten te zijn gebonden. Nu kan hij of zij op het laatst nog wisselen van een reu, bijvoorbeeld, of als hij aanvankelijk niet van plan was om te fokken dit toch wél te doen.

Ook de websitecommissie doet geweldig werk. Wat ziet de site er prachtig uit en is bovendien heel gebruiksvriendelijk. Ik kan er zelfs mee overweg en dat wil wat zeggen.

Normenmatrix

Er wordt door één van de leden gevraagd wat een normenmatrix nu eigenlijk is. Welnu, in het eerstvolgende clubblad, komt dit in de rubriek “Achter de schermen van…” uitvoerig aan de orde.

Wel is het zo dat zowel de VDP als de DPHCN een gezamenlijk standpunt moeten innemen aangaande het VFR. Komen de verenigingen er samen niet uit, dan beslist de Raad van Beheer. Geen blij vooruitzicht, want op sommige punten verschillen beide verenigingen behoorlijk van mening.

Er zal echter consensus moeten worden bereikt als we willen voorkomen dat de Raad een beslissing neemt helemaal tegen onze zin in.

Goede stemming

De stemming onder de leden is uitstekend. Als de voorzitter mooi op tijd de vergadering heeft afgehamerd, wordt er onder het genot van een drankje in kleine groepjes nog gezellig doorgekeuveld, waardoor het toch nog een latertje wordt.

Er was geen gedoe en geen onvertogen woord is gevallen. Dit wordt door alle aanwezigen als bijzonder positief ervaren.

Janny Offereins