Martinus Everhardus Joannes van de Weijer
Martin
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
en
Lid van Verdienste van de Nederlandse Kynologie
Drager van de Gouden Erespeld van de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland enzovoort, enzovoort.

1925-2020

Een groot en zeer betrokken kynoloog is heengegaan. Tot aan zijn overlijden heeft hij pal gestaan voor de hondenrassen in Nederland en voor de Terriers in het bijzonder. Zijn passie voor rashonden en diepgaande kennis van rashonden heeft hij in dienst gesteld van de Kynologie. Vanaf zijn 23e –  tot en met zijn 95e levensjaar is hij min of meer Kynologisch actief geweest. Daarboven is Martin,  ook lid geweest van het bestuur van de Raad van Beheer, Directeur van de Raad van Beheer en was bovendien allround keurmeester en later Erekeurmeester. De functies die hij verder heeft vervuld grenzen aan het oneindige en zijn teveel om in dit korte bericht op te noemen.

Toen Martin voelde dat zijn einde naderbij kwam,  wilde hij zo graag de Kynologie  iets waardevols  nalaten. Het hield hem dag en nacht bezig, totdat hij een artikel las in het Kynologisch maandblad ‘Onze Hond’ van de hand van Dr. Pieter Oliehoek, ons allen bekend.

Hij vond dit zo fenomenaal dat hij met zijn laatste krachten, aan de hand van deze publicatie, een lijvig artikel heeft geschreven dat is bestemd voor heel de Kynologie.

Het is hem nog gelukt en een dag voor zijn overlijden, mocht ik deze laatste pennenvruchten voor hem uittypen en uit zijn naam sturen naar de Raad van Beheer.

In het Kerstnummer van ons clubblad, zal een meer uitgebreide I.M. komen, waarin wordt beschreven hoe zeer iemand in de ban kan komen van de Kynologie. Het heeft zijn verdere leven bepaald.

Zijn door hem geliefde vrouw, José van de Weijer – Zegger, wensen wij veel sterkte toe als zij haar man zaterdag, voor de laatste maal, zal begeleiden.

Namens het bestuur,

Janny Offereins