Cat. Nr.Gegevens DrentKlasBeoordelingKwalificatie
1Nozem uit de Drentsche streek NHSB 3155108 G: 09-04-19Jongste Puppyklasreu 5 maanden,mannelijk type, goede hoofd en lichaamsverhouding, goede verhouding in voorsnuit en schedel, ogen mogen nog iets donkerder, goede ooraanzet, truffeloor, goede hals rug belijning,  passend bij de leeftijd, moet nog iets vaster worden, goede staartaanzet,  goede hoekingen,  vacht in ontwikkeling, sterke voeten,  gangwerk moet nog een beetje trainen in de ring, moeilijk te beoordelen.VB1
2Xantos Dorus fan 't Suydevelt NHSB 3150279 G: 26-02-19Puppyklasreu 7 maanden, jonge reu,  volop in ontwikkeling, is nu nog erg los in beweging, mannelijk totaalbeeld,  goede verhouding voorsnuit schedel, goed geplaatst oor,  oog mag nog donkerder kleuren,  goede hals rugbelijning moet vaster worden,  loopt momenteel iets in de ellebogen,  goede vacht, bevedering in ontwikkeling,  goed gedrag,  vriendelijke hond,nu nog belovend.B1
4Naut v.d. Olinckhoeve NHSB 3145766 G: 06-01-19Puppyklas8 maanden oude reu,Al flinke jonge reu met een mannelijk totaalbeeld, gestrekt totaalbeeld, goede verhoudingen voorsnuit schedel, zag het hoofd graag wat droger, oog mag een fractie donkerder,  goede hals rugbelijning mag vaster, goede staartaanzet,,  voorborst moet zich verder ontwikkelen,   evenals de ribben, goed bone,  en voeten, mag zich nog iets vrijer gaan bewegen in de ring, vandaag belovend.B4
5Bliksem Naf van 't Drentsettershof NHSB 3148130 G: 10-02-19Puppyklas8 maanden oude reu,jonge reu, goede lichaamsverhouding maar moet nog iets groter worden. wigvormig hoofd, toont iets bakken, ogen moeten donkerder kleuren, bovenbelijning moet nog vaster worden, fractie lage staart,  ribben mogen nog uitzwaren, goed bone en al goed ontwikkelde vacht, passend gangwerk bij leeftijd, nu nog belovend,B3
6Beau v.d. Olinckhoeve NHSB 3145765 G: 06-01-19Puppyklas9 maanden, mannelijke reu, goed hoogte lengte verhouding, mannelijk totaalbeeld, wigvormig hoofd, lippen mogen iets droger. Ogen moeten nog iets donkerder kleuren, goede hals rugbelijning mag nog wat vaster worden, fractie lage staartaanzet, goede ribben , passende hoekingen, goede vacht en bevedering, [passend bone en sterke voete, passen gangwerk bij leeftijd. Vandaag geen kwalificatie vanwege 1 testikel.--
61Noah van Zoterbék NHSB 3144566 G: 29-12-18Puppyklas8 maanden  jonge reu, moet zich in totaliteit nog ontwikkelen, mag wat mannelijker, goede verhouding voorsnuit schedel, goed geplaatst truffeloor, oog mag nog wat donkerder kleuren, halslijn mag nog strakker, gfractie lage staart, ribben moeten nog uitzwaren,  loopt iets uit de ellebogen,  zag graag iets meer voorhandhoekingen, goede vacht en bevedering, vriendelijk en enthiousiast ringgedrag,B2
7Joep Eefje van Klein Elsholt NHSB 3136647 G: 04-10-18Jeugdklas11 maanden jonge reu, mannelijk totaalbeeld, goede verhouding voorsnuit schedel, goed geplaatst truffeloor,  goede oogkleur en gebit, zag lippen graag iets droger, goede hals en rugbelijning, goede ribben en voorborst, passende hoekingen, goede staart  en staartdracht, passen bone en voeten,  gangwerk passend bij leeftijd. Vriendelijke hond maar mag nog iets vrijer worden in ringgedrag.U2
8Fayan van Rubensdael NHSB 3140685 G: 22-11-18Jeugdklas9 maanden oude reu, mannelijk totaalbeeld,  goede hoogte lengte verhoudingen, goede verhouding voorsnuit schedel, toont iets bakken, goed geplaatst truffeloor, oog mag nog iets donkerder kleuren, lippen mogen iets droger. Goede ruglijn, iets lage staartaanzet,  ribben moeten nog uitzwaren, loopt momenteel los in de voorhand, goed bot en  sterke voeten, goede vacht en bevedering, gangwerk nog los en passend bij leeftijd.ZG3
9Aslan DK15364/2018 G: 18-08-18Jeugdklasjonge reu van goed 1 jaar.  Deze hond heeft een heel ontypisch hoofd, Ik zou het hoofd graag wat rastypischer zien, Toont ronde schedel en wat veel stip, goed geplaatst truffeloor, goed gebit, passende oogkleur, goede hals, rugbelijning mag vaster worden, ribben moeten nog uitzwaren, loopt momenteel vanuit de ellebogen, passend bone en voeten, goede vacht en bevedering,  vriendelijk karakter,  prima ringgedrag.G
10Floss van Rubensdael NHSB 3140684 G: 22-11-18Jeugdklasjonge reu van 10 maanden, mannelijk type, goede hoogte lengte verhouding, rastypisch hoofd met vriendelijke uitdrukking,  goede verhouding voorsnuit schedel, goed truffeloor,  ogen mogen nog een fractie donkerder, goed gebit, goede hals goede staart en staartdracht, goede ribben, goed bone, sterke voeten,  goede vacht en bevedering, gangwerk passend bij leeftijd.U1
11Alex NHSB 3130107 G: 25-07-18Jeugdklasjonge reu van 14 maanden,mannelijke reu,  goede hoogte en lengteverhouding, voorsnuit schedel 1-1 verhouding, goed geplaatst truffeloor, goed oog, volledig gebit, ruglijn mag wat vaster worden, staart een fractie laag door ronde kroep,  zag graag wat meer hoekingen voor en achter, oplopende buikbelijning, loopt nog los en uit de ellebogen, achter wat nauw, vriendelijk en enthousiast ringgedrag.G
12Rebel fan't Suydevelt NJK '18, JW '18, W '18 NHSB 3104160 G: 22-11-17TussenklasJonge man. Uitmuntend totaalbeeld. Mannelijk hoofd. Goede verhoudingen in voorsnuit en schedel. Correct oor, oog en gebit. Rastypische oogkleur. Krachtige hals en bovenbelijning. Prima staartaanzet. Voldoende gehoekt rondom. Goede gewelfde ribben. De ribdiepte moet nog wat dieper worden tot aan de elleboog. Prima bone en mooie voeten. Goede vachtstructuur. Gaat vlot. Is voor nog wat  los in de ellebogen. Prima temperament.U1
13Ethan v.d. Olinckhoeve NHSB 3113956 G: 05-03-18TussenklasGoed gebouwde jongeman. Mannelijk hoofd  met goede verhoudingen. Correct geplaatst en gedragen oor. Correct oog, oogkleur en gebit. Prima hals, bovenbelijning en staartaanzet. Zou in front wat sterker gehoekt kunnen zijn. Achter prima gehoekt. Goed gewelfde ribben die nog wat dieper moeten worden. Prima bone en voeten. Correct vachtstructuur. Gaat vlot. Wat los in elleboog. Prima temperament.U
14Jim van de Olinckhoeve NHSB 3113942 G: 05-03-18TussenklasJonge knul. Mannelijk totaalbeeld. Mooi mannelijk  hoofd. Typische wigvorm. Goede verhoudingen. Tikje ronding in schedel. Prima oog, oor en gebit. Correct  hals, rug en staartaanzet. Voorhand kan wat sterker gehoekt. Achter voldoende. Goed gewelfde ribben, die  nog wat dieper moeten worden. Prima bone en voeten. Goede vachtstructuur. Gaat vlot met nog wat veel beweging in de ellebogen. Prima temperament.U3
15Sjoerd fan ‘t Suydevelt NHSB 3104171 G: 21-11-17TussenklasJonge  knul. Volop in ontwikkeling. Mannelijk hoofd met goede verhoudingen. Tikje breed in schedel. Correct oor, oog en gebit. Korte hals. Correcte rug en staartaanzet. Evenredig  gehoekt rondom. Goed gewelfde ribben die nog wat dieper mogen worden. Passend bone. Goede voeten. Prima vacht. Tijdens het gaan nog los in elleboog en toont wat spanning over de rug. Prima temperament.ZG
16Melle uit de Drentsche streek NHSB 3105893 G: 13-12-17TussenklasZeer goed totaalbeeld. Volop in ontwikkeling. Mooi mannelijk hoofd met goede verhoudingen. Prima wigvorm. Correct oog, oor en gebit. Oogkleur mag nog wat opdonkeren. Prima hals, rug en staartaanzet. Evenredig gehoekt rondom. Goed gewelfde ribben moet nog wel wat dieper worden. Correcte vachtstructuur. Passend bone. Goede voeten. In gangwerk gaat hij regelmatig in telgang. Prima temperament.ZG
17Epke van de Olinckhoeve NHSB 3113951 G: 05-03-18TussenklasLeuke jonge reu. Uitmuntend totaalbeeld. Mannelijk hoofd. Goede verhouding. Correct oor, oog en gebit. Prima hals, rug en staartaanzet. Even redig gehoekt rondom. Goed gevormde ribben. Mooi sterk bone met goede voeten. Prima vachtstructuur. Kan vlot gaan. Als deze hond meer ringtraining gehad zou hebben, komt hij nog beter uit de verf. Prima temperament.U4
18Elmo v.d. Olinckhoeve NHSB 3113949 G: 05-03-18TussenklasJonge man. Volop in ontwikkeling. Hoofd met goede verhoudingen. Zwaar in voorsnuit. Correct oor, oog en gebit. Neus nog niet geheel gepigmenteerd. Goede hals, bovenbelijning en staartaanzet. Voldoende gehoekt rondom. Goed gewelfde ribben die nog wat dieper moeten worden en zijn voorborst moet nog wat opvullen. Prima bone. Goede voeten. Correcte vachtstructuur. Tijdens  het gaan erg veel beweging in de ellebogen. Prima temperament.ZG
19Bram Luna van de Nettelhorst NHSB 3110616 G: 05-02-18TussenklasJonge man. Volop in ontwikkeling. Mannelijk hoofd. Goede verhoudingen. Correct oor en gebit. Goede oogvorm, maar zachte oogranden graag wat beter gepigmenteerd. Prima hals en bovenbelijning. Staartaanzet een fractie laag. Voldoende gehoekt rondom. Wat vlak in rib, die ook nog wat dieper moet worden. Passend bone. Gesloten voeten, die wat sterker mogen zijn. Goede vachtstructuur. Gaat vlot met veel beweging in de elleboog en achter nog wat nauw. Prima temperament.ZG
20Emiel v.d. Olinckhoeve NHSB 3113950 G: 05-03-18TussenklasVrolijke jongeman. Compact totaalbeeld. Mannelijk hoofd  met goede verhoudingen. Toont nog wat occiput. Correct oor, oog en gebit. Prima hals, rug en staartaanzet. Voldoende gehoekt rondom. Goed gevormde ribben die nog een tikje dieper moeten worden. Prima bone, goede voeten. Gaat vlot, met wat veel beweging in de ellebogen. Prima temperament.U2
21Us Speyk fan 't Suydevelt NHSB 2938255 G: 12-09-13OpenklasReu van 6 jaar. Uitmuntend totaalbeeld. Mannelijke verschijning. Prima hoofd met goede verhoudingen en een mooie wigvorm. Correct oog,  oor en gebit. Krachtige hals. Prima bovenbelijning en staartaanzet. Evenredig gehoekt rondom. Prima ribben, die nog iets dieper mogen worden. Goede welving. Prima bone en voeten. Correcte vachtstructuur. Gaat vlot, voldoende stuwkracht en een prima temperament.U1, Beste Reu, BOB
22Quinto Lassen M G LOSH 1253040 G: 31-05-17OpenklasJonge man. Nog volop in ontwikkeling. Mannelijk hoofd  met goede verhoudingen. Wat laag geplaatst oor. Correct oog en gebit. Prima hals, bovenbelijning en staartaanzet. Voorhand zou wat sterker gehoekt mogen zijn. Achter voldoende. Wat vlak in rib die ook nog wat dieper moet worden. Passend bone  met goede voeten. Correcte vachtstructuur. Gaat vlot met voldoende stuwkracht. Prima temperament. Heeft nog veel tijd nodig om een 'echte' Drent te worden.ZG
23Gijs fan 't Zuudbargerveld NHSB 2961811 G: 11-04-14Openklas5 jaar. Compact totaalbeeld. Mannelijk hoofd met goede verhoudingen en een correct oor, oog en gebit. Prima expressie. Goede hals, rug en staartaanzet. Evenredig gehoekt. Correct gevormde ribben, die nog iets dieper mogen worden. Borstbeen moet wat verder door lopen. Passend bone. Goede voeten. Prima vacht. Gaat vlot met wat veel beweging in z'n front. Prettig temperament.U
24Arie van het Groningerland NHSB 3042583 G: 30-04-16OpenklasZeer goed mannelijk totaalbeeld. Hoofd met goede verhoudingen. Tikje breed in schedel. Correct oor, oog en gebit. Prima hals, rug en staartaanzet. Voldoende gehoekt rondom. Goed gewelfde ribben, die nog beter moeten gaan aansluiten op de elleboog. Correct bone met mooie voeten. Goede vachtstructuur. In het juiste tempo kan hij goed gaan. Prima  temperament.U
25Pjotter fan 't Suydevelt NHSB 2914673 G: 23-02-13OpenklasUitmuntend totaalbeeld. Mannelijk hoofd met goede verhoudingen en een correct oog, oor en gebit. Prima expressie. Prima hals, bovenbelijning en een tikje lage staartaanzet. Prima ribben. Goed bone met mooie voeten.  Correcte vachtstructuur. Bij het juiste tempo kan hij goed gaan. Prettig temperament.U
26Kerel uit de Drentsche streek NHSB 3061113 G: 20-10-16OpenklasNog volop in ontwikkeling. Mannelijk totaalbeeld. Met prima hoofd en goede verhoudingen. Correct oog, oor en gebit. Goede hals, rug en staartaanzet. Evenredig gehoekt rondom. Goed gewelfde ribben die nog wat dieper moeten worden. Passend bone met goede voeten, die hij in front wat naar buiten draagt. Bij het juiste tempo kan hij goed gaan, maar is op alle fronten nog wat los. Prima temperament.ZG
27Thomas Eefje van Klein Elsholt NJK, JW'17 NHSB 2903967 G: 31-01-17OpenklasJonge reu, nog volop in ontwikkeling. Uitmuntend type. Hoofd met goede verhoudingen en een prima expressie. Correct oog, oor en gebit. Prima  hals, rug en staartaanzet. Voldoende gehoekt rondom. Goed gevormde ribben, die in de diepte nog wat breder en dieper mogen worden. Prima bone met mooie voeten. Goede vachtstructuur en kleur. Gaat vlot. Nog wat beweging in ellebogen. Voldoende stuwkracht en een prettige temperament.U3
28Charlie fan ‘t Zuudbargerveld NHSB 2961810 G: 11-04-14OpenklasReu van 5 jaar. Compact totaalbeeld. Mannelijk hoofd. Goede verhoudingen, maar zag graag onderkaak wat krachtiger. Prima oor, oog en gebit. Goede  hals, rug en staartaanzet. Correcte ribwelving. Mist wat diepte. Prima bone met gesloten voeten, die wat sterker mogen. Goede vachtstructuur. Gaat vlot. Met wat veel beweging in de ellebogen. Prettig temperament.ZG
29Quick fan't Suydevelt NHSB 3086665 G: 08-06-17OpenklasRuim twee. Nog volop in ontwikkeling. Prima hoofd met goede verhoudingen. Tikje breed in schedel. Correct oor, oog en gebit. Prima  hals, bovenbelijning en staartaanzet. Goed gevormde ribben, die nog wat dieper moeten worden. Prima bone. Goede voeten, die hij in stand wat naar buiten draait. Correct vachtstructuur. Gaat vlot met wat veel beweging in de ellebogen. Prettig temperament.U
30Joppe fan't Suydevelt NHSB 3044917 G: 17-05-16OpenklasMooi compact totaalbeeld. Mannelijk hoofd met prima expressie. Krachtige hals. Prima topline en staartaanzet. Evenredig gehoekt rondom. Mooi gevormde ribben, die onderin wat dieper  moeten worden. Prima bone en goede voeten. Correcte vachtstructuur. Gaat vlot. Voldoende stuwkracht. Tikje nauw achter. Prettige temperament.U
31Fokke Roosje v.h. Bergse Veld NHSB 3023823 G: 12-11-15OpenklasFlinke jongeman. Volop in ontwikkeling. Mannelijk hoofd. Prima verhoudingen. Correct oog, oor en gebit. Prima hals, bovenbelijning en staartaanzet. In front kan hij beter gehoekt zijn. Nu nog wat vlak in rib. Achterhand voldoende. Passend bone. Goede voeten, die in pols wat sterker kunnen. Goede vachtstructuur. Gaat vlot met ruime pas en voldoende stuwkracht. Met een prettig temperament. Deze hond heeft nog een paar jaar nodig om uit te zwaren.ZG
32Rieks v.d.Oostwieke NHSB 3068289 G: 03-01-17OpenklasUitmuntend totaalbeeld. Mannelijk verschijning. Hoofd met goede verhoudingen. Correct oog, oor en gebit. Mooie expressie. Prima hals, topline en staartaanzet. Voldoende gehoekt rondom. Mooi gevormde ribben, die in de diepte nog wat moet uitzwaren. Bone had ik graag wat sterker gezien. Prima vacht en goede kleur. Gaat vlot. Voldoende stuwkracht. Achter een tikje nauw en een prettig temperament.U
33Pelle v.d. Rietzoomdrenten NHSB 3075751 G: 16-03-17OpenklasZeer goed totaalbeeld. Mannelijk hoofd met goede verhoudingen. Tikje ronding in de schedel. Correct oor, oog en gebit. Prima hals, rug en een tikje lage staartaanzet. Voldoende gehoekt rondom. Front moet nog wat uitzwaren en dieper worden. Hierdoor staat hij ook regelmatig met zijn voeten naar buiten gedraaid. Super bone en voeten. Correcte vachtstructuur en kleur. Gaat vlot. Voldoende stuwkracht, maar nog wel veel beweging in front. Nu nog een zeer goed.ZG
33AIwan Fan ‘t Suydevelt NHSB 3039743 G: 05-04-16OpenklasJonge reu volop in ontwikkeling. Mannelijk hoofd. Met goede verhoudingen. Mooie expressie. Correct oor, oog en gebit. Prima hals, topline en een tikje lage staartaanzet. Evenredig gehoekt rondom. Ribben moeten nog wat uitzwaren. Prima bone en voeten. Correcte vachtstructuur. Gaat vlot met voldoende stuwkracht en een prettige temperament.ZG
35Wild Venatrix Sako of Floris NHSB 3057828 G: 26-05-16OpenklasUitmuntend totaalbeeld. Mannelijk hoofd. Goede verhoudingen. Correct oog, oor en gebit. Prima expressie. Mooie wigvorm. Krachtige hals. Correcte bovenbelijning. Evenredig gehoekt rondom. Super ribben. Prima bone, goede voeten. Polsen kunnen sterker. Correcte vachtstructuur. Gaat vlot, achter nog wat nauw, met voldoende stuwkracht. Prettige temperament.U4
36Dirk fan't Suydevelt NHSB 3002302 G: 21-04-15OpenklasUitmuntend totaalbeeld. Mannelijk hoofd met goede verhoudingen en een prima expressie. Correct oog, oor en gebit. Tikje ronding in schedel. Krachtige hals. Prima bovenbelijning en staartaanzet. Voldoende gehoekt rondom. Prima gevormde ribben. Correct bone met goede voeten. Prima vachtstructuur. Gaat vlot met voldoende stuwkracht. In front nog een tikje los. Prettige temperament.U2
37Bo-Bieke-Wiesje van Zoterbék NHSB 3059556 G: 09-10-16OpenklasZeer goed totaal beeld. Prima mannelijk hoofd. Met goede verhoudingen. Correct oog, oor en gebit. Prima hals, topline en staartaanzet. Evenredig gehoekt rondom. Goed gevormde ribben, die onderin nog wat dieper mogen. Passend bone. Goede voeten. Polsen mogen sterker. Goede vachtstructuur. Gaat vlot. Nog wat veel beweging in elleboog. Voldoende stuwkracht. Moet in totaliteit wat zwaarder/mannelijker worden. Prettige temperament.ZG
38Mats NHSB 3051966 G: 23-07-16OpenklasUitmuntend totaalbeeld. Mannelijk overall. Prima hoofd. Goede verhoudingen. Correct oor, oog en gebit. Mooie expressie. Krachtige hals. Goede topline en staartaanzet. Evenredig gehoekt. Correcte ribben, die in de diepte nog wat uit mogen zwaren. Prima bone, goede voeten. Prima vachtstructuur en kleur. Eenmaal in het goede tempo kan hij goed gaan. Prettig temperament.U
39Eelco fan't Suydevelt NHSB 3002295 G: 23-04-15OpenklasFlinke jongeman. Mannelijk overall. Hoofd in goede verhoudingen. Correct oog, oor en gebit. Moet niet zwaarder zijn in hoofd. Krachtige hals, prima topline en staartaanzet. Voldoende gehoekt  rondom. Sterk bone. Goede voeten. Mooie ribben. Correcte vacht. Gaat vlot. Voldoende stuwkracht. Tikje hooggedragen staart. Prettige temperament.U
41Karu fan 't Suydevelt NHSB 2872052 G: 22-02-12OpenklasUitmuntend totaalbeeld. Qua leeftijd mooi uitgezwaard. Hoofd met goede verhoudingen. Correct oor, oog en gebit. Prima expressie. Krachtige hals. Goede bovenbelijning en staartaanzet. Evenredig gehoekt rondom. Super ribben. Prima bone en voeten. Correcte vachtstructuur en kleur. Gaat vlot, wat wijd in front. Prettig temperament.U
42Dorus van de Rietzoomdrenten NHSB 3075752 G: 16-03-17OpenklasJonge nog volop in ontwikkeling zijnde reu. Mannelijk hoofd met goede verhoudingen. Correct oor, oog en gebit. Correcte hals, bovenbelijning en staartaanzet. Evenredig spaarzaam gehoekt voor en achter. Goed gevormde ribben die onderin nog dieper en breder moeten worden. Passen bone met goede voeten. Correcte vachtstructuur. Wat veel ticking in het wit. Gaat vlot.  Moet nog wat meer stuwkracht ontwikkelen. Prettig temperament.ZG
43Faro fan't Suydevelt NK, W'16, W'17 NHSB 3007126 G: 30-05-15KampioensklasWaardig kampioen terecht in deze klasse. Prachtig hoofd. Mooie verhoudingen. Typische expressie. Correct oog, oor en gebit. Overall een echte Drent. Goede vacht en kleur. Vlotte gangen. Prettig temperament.U1
44Morris fan 't Suydevelt NHSB 3063934 G: 12-11-16KampioensklasNog jong uitziende reu. Die wat mij betreft nog moet doorontwikkelen. Overall mannelijk en goed gebouwd. Hoofd met goede verhoudingen. Prima rug, staart, hoekingen en ribben. Staart op dit moment in een zomerjas. Loopt goed. Prettig temperament, maar vindt het vandaag in eens een beetje spannend.  ZG4
45Bertus Barrie Wiesje van Zoterbék NK NHSB 3059555 G: 09-10-16KampioensklasMannelijk totaalbeeld, die toch nog in ontwikkeling is. Prima hoofd, rug, staartaanzet, bone, voeten. Voor de perfectie had ik graag meer hoeking in front willen zien. Loopt vlot, voldoende stuwkracht en een prettig temperament.U2
46Jelle v.d. Olinckhoeve NK NHSB 2924342 G: 11-05-13KampioensklasVolwassen goed uitgezwaarde reu. Mannelijk hoofd met goede verhoudingen. Prima expressie. Correcte hals, rug, staartaanzet, ribben, bone en voeten. Correcte vacht. Gaat vlot. Met voldoende stuwkracht en een prettig temperament.U3
47Finn fan 't Suydevelt NHSB 2829887 G: 03-03-11Veteranenklas8 jaar. Mannelijk hoofd. Goede verhoudingen en een prima expressie. Correct oog, oor en gebit. Prima hals, rug en staartaanzet. Evenredig gehoekt rondom. Super ribben. Prima bone en voeten. Correcte vachtstructuur. Gaat nog vlot met voldoende stuwkracht en een prettig temperament.U3
48Floris Horus fan 't Patrijzen Bos Ned Kamp, NVK, CW'17 NHSB 2651654 G: 12-04-07VeteranenklasNog in prima conditie tiptop uitziende veteraan. Mannelijk klassiek hoofd. Met correct oog, oor en gebit. Prima hals, rug, staartaanzet, bone en voeten. Super ribben. Vlot en makkelijk gangwerk, gaat met allure door de ring. Prettig temperament.U2
49Youp fan't Suydevelt NHSB 2783246 G: 17-02-10Veteranenklasnegen jaar. Nog in goede conditie. Mooi hoofd met goede verhoudingen. Prima oog, oor en gebit. Prima hals, rug en staartaanzet. Prima ribben. Passend bone, goede voeten. Correcte vacht. Gaat nog vlot met wat korte pas en een prettig temperament door de ring.U
50Niels fan't Suydevelt NHSB 2717868 G: 25-08-08Veteranenklas11 jaar. Nog fit en goed uitziende reu, die nog met allure door de ring gaat. Mannelijk hoofd. Met goede verhoudingen en een prettige expressie. Correcte hals, rug en staartaanzet. Prima bone en voeten. Super ribben. Vacht staat wat open. Prettige temperament.U4
51Enzo fan 't Suydevelt NHSB 2824383 G: 16-01-11Veteranenklas8,5 jaar. Knappe verschijning. Mannelijk klassiek hoofd. Correct oog, oor en gebit. Super expressie. Prima hals, rug en staartaanzet. Evenredig gehoekt rondom. Super ribben. Prima bone en voeten. In het juiste tempo laat hij nog een perfect gangwerk zien.U1 Beste Veteraan
52Parel Sterre Út it Suden NHSB 3155452 G: 13-04-19Jongste Puppyklasjonge teef van 5 maanden, rastypisch vrouwelijk teefje, goede hoogte lengte verhouding, wigvormig hoofd met vriendelijke uitdrukking, goed geplaatst truffeloor, goede hals, rugbelijning, op dit moment fractie ronde kroep, en een fractie lage staart, goed bone en sterke voeten, goede vacht en bevedering, vriendelijk ringgedrag, goede presentatie.VB1 Beste Jongste Puppy
53Mira Jeppe v.d. Ampsense Hoeve NHSB 3153981 G: 02-04-19Jongste Puppyklas5 maanden oud teefje, vrouwelijk teefje, goed hoogte lengte verhouding, wigvormig hoofd, goed geplaatst oor, gooed oog, goede hals rugbelijning, iets ronde kroep, mooie voorhandhoeking, achter iets ondergeschoven, goede ribben, goed bone en voeten, prima gangwerk.VB2
54Pien Sterre Út it Suden NHSB 3155454 G: 13-04-19Jongste Puppyklas5 maanden oud teefje,goede hoofd en lengte verhouding,   vriendelijke uitdrukking, goede verhouding oor, snuit schedel, goed geplaatst truffeloor, amandelvormig oog, rugbelijning mag vaster worden, momenteel iets ronde kroep, voorborst en ribben, goed bone en voeten, goede vacht en bevedering, gangwerk passend bij de leeftijd.VB3
55Muska Hesther fan 't Patrijzen Bos NHSB 3156092 G: 19-04-19Jongste Puppyklasjonge teef van  5 maanden, vrouwelijk totaalbeeld, vriendelijke uitstraling, goede verhouding borst snuit schedel, nu nog wat vlak, oog mag nog wat donkerder kleuren, rug belijning passend bij leeftijd, goede staartaanzet en dracht,  goede voorborst en riibben,  fractie ronde kroep, goede vacht en bevedering in aanleg aanwezig, gangwerk passend bij leeftijd.VB4
56Izzy Naf van ‘t Drentsettershof NHSB 3148133 G: 10-02-19Puppyklasteefje van 7 maanden oud,  vrouwelijk toaalbeeld,  goede hoogte lengte verhouding,  vriendelijke enthousiaste hond, goede verhouding voorsnuit schedel, goed geplaatst truffeloor,  goede oogkleur,  hals en ruglijn  mag nog wat vaster worden, iets ronde kroep,  zag graag wat meer hoekingen in de voorhand, passend bone en voeten,  iets openstaande vacht, gangwerk passend bij de leeftijd.B
57Roxanne-Orintha van de Krikheide LOSH 1285834 G: 14-12-18Puppyklasteefje van 9 maanden leeftijd,kwaliteitsvol teefje, goede maat en verhoudingen, wigvormig hoofd, goed geplaatst truffeloor en oog mag nog wat donkerder, zag lippen graag iets droger, goede hals rugbelijning,  iets ronde kroep, goede ribben, goed bone en goede bevedering, gangwerk passen bij leeftijd, gedraagt zich als echte drent voeten, goede vacht enVB1 Beste Puppy
58Nele Lieve Nanne Wiesje v. Zoterbék NHSB 3144570 G: 29-12-18PuppyklasTeefje van 8 maanden, vrolijk teefje, goede hoogte en lengte verhouding,  vriendelijke uitstraling,  goede verhouding voorsnuit en schedel, goed geplaatst truffeloor,  goede oogkleur, momenteel iets overbouwd, fractie ronde kroep, goede ribben, goed bone en voeten,  in aanleg goede vacht en bevedering, vlot gangwerk,  prima ringgedrag,VB2
59Noa Noelle Wiesje v. Zoterbek NHSB 3144572 G: 29-12-18PuppyklasTeefje van 8 maanden oud,Al flinke jonge teef,  goede maat en verhoudingen,  toont zich vrolijk en enthousiast, wigvormig hoofd, oog mag nog wat donkerder kleuren, goed geplaatst truffeloor,goede lippen, momenteel nog iets oplopende kroep, zou graag wat ribben, goed bot en voeten,  gangwerk passend bij leeftijd,meer voorhoeking, goedeVB3
60Nynke Lauwers NHSB 3150029 G: 27-02-19Puppyklasteefje van 7 maanden oud, vrouwelijk teefje,  goede hoogte lengte verhouding, vriendelijke uitdrukking, wigvormig hoofd, goede verhouding hoofd schedel, goed geplaatst truffeloor, goede oogkleur,  ruglijn mag nog wat vaster worden,  passende hoekingen,  goede ribben, goed bone en voeten,  mag zich nog iets vrijer gaan gedragen,  gangwerk passend bij de leeftijd.VB4
62Nardi Nadesh Wiesje v. Zoterbék NHSB 3144573 G: 19-12-18Puppyklasteefje van 8 maanden leeftijd,jonge teef waarbij het hoofd graag wat droger zou willen zien, , gestrekt  geheel, wigvormig hoofd,  goed geplaatst oor,  ogen mogen iets donkerder, lippen droger, rugbelijning passend bij leeftijd, iets ronde kroep,  loo[pt momenteel uit de ellebogen,  voorhand iets  naar voren geschoven, goed bone, polsen mogen iets sterker, iets openstaande vacht, bevedering in aanleg aanwezig.B
63Ulla fan't Suydevelt NHSB 3119096 G: 17-04-18Jeugdklas17 maanden oude teef. Vrolijk vrouwelijk type, goede maat en verhouding,  iets ronde schedel,  een fractie lage ooraanzet, goede oogkleur en goed gebit, goede hals en rugbelijning, goed staart en staartdracht,  goed ribben,  goed bone en goede vacht en bevedering,  vlot gangwerk,  om het hoofd nu nog een zeer goed.ZG
64Quincy Eefje van Klein Elsholt NHSB 3136651 G: 04-10-18Jeugdklasteefje van 11 maanden, vrolijk teefje, goede maat en verhouding,  wigvormig hoofd met vriendelijke uitdrukking, zag de lippen graag iets droger, goede hals en rugbelijning, iets ronde kroep,  passende hoekingen, goed bone en voeten, vlot stuwend gangwerk, goede vacht bevedering moet nog komen,U1 Beste Jeugdhond
65Gaby v.d. Stiphoutse Velden NHSB 3115768 G: 22-03-18Jeugdklasteefje van 18 maanden,  vrouwelijk totaalbeeld, goede maat in verhoudingen, vriendelijke uitdrukkingen, wigvormig hoofd,  goede verhoudingen voorsnuit schedel, oog mag iets donkerder kleuren, iets oplopende rugbelijning, iet ronde kroep, goed staartdracht,  zag graag wat meer hoekingen in de voor en achterhand, knie, goed bone en voeten, goede vachte en bevedering, gangwerk vlot maar met korte pas,  prima ringgedrag.ZG3
66Noa NHSB 3119959 G: 25-04-18Jeugdklasteefje van 17 maanden oud,Al flinke teef,  verhouding schedel voorsnuit 1-1.  goed geplaatst oor en oog,  oog mag nog wat donkerder kleuren, goede hals rug belijning, iets ronde kroep, staat iets ondergeschoven,  fractie lage staartaanzet,  goed bone en voeten,  goede vacht , bevedering in aanleg aanwezig,  gangwerk passend bij de leeftijd,  vriendelijk ringgedrag,ZG2
67Noor NHSB 3130111 G: 25-07-18Jeugdklasteefje van 14 maanden leeftijd,wat kleiner formaat teefje,  maar mannelijke uitstraling in het hoofd,  wigvormig hoofd, iets geronde schedel, goed plat oor, goede oogkleur, lippen mogen iets droger, goede hals rug belijning, passende hoekingen,  passend bone en voeten, goede vacht en bevedering, vriendelijk ringgedrag.ZG
68Vrouwke fan ‘t Suydevelt NHSB 3138120 G: 20-10-18Jeugdklasteefje van 11 maanden oud,  vrouwlijk totaalbeeld, goede maat en verhouding, vriendelijke uitdrukking, wigvormig hoofd,  oog mag nog wat donkerder kleuren, goed geplaatst oor,  iets aflopende rugbelijning, voorhand moet nog sterker worden, zag graag wat meer hoekingen in voorhand, passend bone en voeten, goede vacht en in aanleg bevedering aanwezig, loopt met  spanning door de ring,ZG
69Trijntje Roosje v.h. Bergse Veld NHSB 3117986 G: 07-04-18Jeugdklas17 maanden oude teef, jonge teef, goede maat en verhouding, maar iets ronde ribben,  wigvormig hoofd,  met iets geronde schedel, goed geplaatst oor, oog mag nog wat donkerder kleuren, goede hals rugbelijning, passende hoekingen, passend bone en voeten, goede vacht en bevedering, kan vlot lopen,ZG
70Bes Eefje van Klein Elsholt NHSB 3136652 G: 04-10-18Jeugdklasteefje van 11 maanden, gestrekt totaalbeeld,  waarbij ik de rug graag wat vaster zag. Momenteel iets oplopende rugbelijning, wigvormig hoofd, goed geplaatst oor, lippen zag ik graag drogen en ogen iets donkerder, iets ronde kroep, goed bone en voeten, Dit hondje moet in totaal nog vaster worden, Daarom nu een zeer goed.ZG4
71Romy fan 't Suydevelt NHSB 3104162 G: 22-11-17Tussenklas23 maanden. prima rastype maat en verhouding. Mooi gevormd teef hoofd.goed oog oor en correct gebit.  Evenredige hoekingen, ellebogen kunnen wat beter aansluiten. Goede ribwelving. Goede boven en onderbelijning. Sterke hals. Passend bone, compacte voeten. Beharing op de rug wat open. Voldoende bossige staart en bevedering. Door het overenthousiaste gedrag het gangwerk moeilijk te beoordelen. Heel vriendelijk gedrag.U4
72Mila-Monica-Babs v. Zoterbék NHSB 3112100 G: 21-02-18Tussenklasachttien maanden. Goede maat en lengte hoogte verhouding. Zag haar graag wat droger. Hoofd in schedel wat breder worden. Wat laag aangezet oor, licht open gedragen. Toont wat lip. Correct gebit. Goede voorhand hoeking. Achter mag meer. Zachte rug, graag wat sterker. Mooie plat aanliggende beharing. Voor leeftijd voldoende bevedering. Regelmatig gangwerk maar los in de pols. Vriendelijk gedrag.ZG
73Fieke-Lucy-Laura v. Zoterbék NHSB 3104244 G: 27-11-17TussenklasNegentien maanden. Teefje wat nog meer zelfvertrouwen mag krijgen. Zeer vrouwelijk totaalbeeld. Goed gevormd hoofd. Licht gewelfde schedel. Goed oog oor en gebit. Uitmuntend gehoekt voor met mooie voorborst. Wat sterk gehoekt achter. Sterk hellend bekken. Hoge staartdracht bij het gaan. Draait voorvoeten uit. Voorbenen zag ik graag rechter. Ruglijn kon strakker. Fraaie rastypische beharing, mooie kleur. Bij het gaan out of elbow en los in de pols. Vriendelijk gedrag.G
74Sietske fan't Suydevelt NHSB 3104175 G: 25-11-17Tussenklas20 maanden. Prima rastype, maat en lengte hoog verhouding. Mooi hoofd met vrouwelijke expressie. Tikje rond oog. Correct gebit. Harmonisch gehoekt. Mooie voorborst. Moet in lichaam nog dieper worden en ellebogen moeten beter aansluiten. Staat goed op de benen, compacte voeten. Lange staart in stand tussen de benen en zou bossiger moeten zijn.  Mooie vacht kleur, gebroken mantel. Voor leeftijd voldoende bevedering. Gaat vlot, maar nog erg los. Moet meer zelfvertrouwen krijgen. Vriendelijke hond.ZG
75Jente v.d. Olinckhoeve NHSB 3113945 G: 05-03-18Tussenklas18 maanden. Krachtige teef. Gestrekt en aan de maat. Passend hoofd met rastypische expressie. Goed aangezet en gedragen oor met rastypische beharing. Goed oog, correct gebit. Lip kon iets strakker. Mooie hals rug lijn. Sterk lichaam, met harmonieuze goede hoekingen. Prima ribwelving en borstdiepte. Staat goed op de benen. Halflange beharing, goede kwaliteit. Bossige goed gedragen staart. Rastypische bevedering. Gaat vlot, los in de pols. Vriendelijk gedrag.U3
76Aisa Aden van Zoterbék NHSB 3111654 G: 10-02-18Tussenklas17 maanden. Nu nog te kleine teef. Goed in verhouding. Vrouwelijk hoofd met rastypische expressie. Goed aangezet en gedragen oor met al mooie bevedering. Goed oog, correct gebit. Goed gehoekt voor en achter. Stevig bot voor deze maat. Ovale compacte voeten. Goede ribwelving en borstdiepte. Wat breed in front. Regelmatig ruim uitgrijpend gangwerk, wel wat los. Goede staart dracht. Prima vachtkwaliteit. Mooie kleur platen, maar overwegend wit.ZG
77Remke fan't Suydevelt LOSH 1274047 G: 22-11-17Tussenklas22 maanden. Prima rastype maat en verhouding. Mooie gevormd hoofd met rastypische expressie. Iets laag aangezet oor, het linker met een vouwtje. Een mooie verhouding schedel snuit. Goed oog en correct gebit. Strakke lippen. Mooie hals-ruglijn. Goede onderbelijning. Evenredige hoekingen, zag graag meer voorborst. Compacte voeten. Staat goed op de benen. Gemakkelijk regelmatig gangwerk. Fraaie rastypische beharing, zag graag meer platen. Vrouwelijk totaalbeeld. Zeer vriendelijk gedrag.  U1
78Jada v.d. Olinckhoeve NHSB 3113946 G: 05-03-18Tussenklas18 maanden. Rastypische teef in een wat te zware conditie. Goede maat en lengte hoogte verhouding. Mooi hoofd met rastypische expressie. Goed aangezet en gedragen oor met de gewenste beharing. Goed oog, correct gebit, toont ietsje lip. Mooie boven en onderbelijning. Staat prima op de benen, compacte voeten. Goede evenredige hoekingen. Goede borstdiepte en ribwelving. Gaat vlot met goede staartdracht. Rastypische beharing en bevedering. Fijn gedrag.U2
79Qwinn v.d. Krikheide LOSH 1258965 G: 21-09-17TussenklasBijna 2 jaar oude teef. Smalle teef, toont een beetje vierkant. Passend wat smal hoofd. Voorsnuit kon wat korter en stop iets duidelijker. Oor wat laag aangezet en vrij groot. Goed oog, correct gebit. Teveel lip. Lange hals voorhand hoeking kon beter en zou graag meer voorborst willen zien. Moet zich in lichaam nog verder ontwikkelen. Achterhandhoeking kon meer, sterk hellend bekken. Hoge hak. Gaat nauw achter en erg los in het front. Staat regelmatig overbouwd. Vriendelijk gedrag, maar mocht meer temperament tonen.G
80Puck fan't Suydevelt JWW'18, JBW'18, NJK'18 NHSB 3084392 G: 22-05-17Openklas28 maanden. Rastypische teef. Goede maat lengte hoogte verhouding. Mooi gevormd teefhoofd met rastypische expressie. Goede wigvorm. Licht geronde schedel. Goed aangezet en gedragen oor met rastypische beharing. Correct gebit. Lip kon iets strakker. Krachtige hals. Goede boven en onderbelijning. Prima ribwelving en borstdiepte. Uitmuntende hoekingen. Passend bone. Compacte voeten. Staat goed op de benen. Regelmatig gangwerk. In de voorhand nog wat los. Rastypische beharing en bevedering. Zag graag meer plaatverdeling. Vriendelijk zelfverzekerd gedrag.U
81Neeltje van de Rietzoomdrenten NHSB 3075754 G: 16-03-17Openklas29 maanden. Prima maat lengte hoogte verhouding. Mooi hooft met rastypische expressie. Goed aangezet en gedragen oor. Wat schuin geplaatst oog. Correct gebit. Lip kon wat strakker. Goede hals rug lijn. Moet in lichaam nog wat uitzwaren opdat ellebogen beter aansluiten. Evenredig gehoekt maar mocht wat sterker. Krachtig bone. Compacte voet. Wat sterk hellend bekken. Vrij gladde beharing, mist nog bevedering en staart kon bossiger. Drie zeer donkere platen en zeer veel ticking in het wit. Vriendelijk gedrag. Gaat vlot met hooggedragen staart en los in het front.ZG
82Renske fan 't Suydevelt NHSB 2930148 G: 28-06-13Openklas6 jaar. Goede maat en lengte hoogte verhouding. Mooi gevormd hoofd met rastypische expressie. Goed aangezet en gedragen oor. Mooi oog, correct gebit. Lip kon strakker. Gaat en staat licht overbouwd. Zeer breed in front. Voor voldoende gehoekt, achter mocht wat sterker. Goede onderbelijning. Goede ribwelving en borstdiepte. Krachtig bone, draait voeten licht uit. Duikt in de voorhand bij het gaan, los in pols en elleboog. Rastypische beharing, wat krullerig aan staart en aan de achterhand. Ticking op de ledematen. Vriendelijk, maar zag graag wat meer temperament.ZG
83Nadezja-Nahla-Posh LOSH 1153532 G: 21-12-14OpenklasBijna 5 jaar. Prima maat en lengte hoogte verhouding. Hoofd wat klein ten opzichte van het lichaam, goede verhouding schedel snuit, wat sterke stop.  Goed aangezet en gedragen oor, met wat lange beharing. Neusrug niet helemaal recht. Correct gebit. Goede hals-ruglijn. Goed gehoekt voor en achter. Goede ribwelving en borstdiepte. Staat goed op de benen, compacte voeten. Vacht van goede kwaliteit en bevedering, maar kleurplaten kon donkerder. Vriendelijk zelfzeker gedrag.ZG
85it's Mareike uit de Drentsche Streek NHSB 3003906 G: 30-05-15Openklas4 jaar. Prima rastype maat en verhouding. Passend hoofd met rastypische expressie. Goed aangezet en gedragen oor. Goed oog, correct gebit. Strakke lip. Goede schouderligging, opperarm wat rechtop. Goed gehoekt achter. Sterke rug, prima bespiering. Elleboog kon beter aansluiten. Vrij breed in front. Gaat vlot, maar wat los in front. Vrij korte beharing en mist bevedering en staart kan bossiger. Vriendelijk karakter. Staat in haar blootje,  maar om het type een U.U
86Lizzy van de Olinckhoeve NHSB 3029846 G: 04-01-16Openklas3,5 jaar. Elegante teef die wat meer substantie mocht hebben. Vrouwelijk wat smal hoofd met wat veel stop. Hoog aangezet oor. Goed oog, correct gebit. Toont wat lip. Goede schouderligging, opperarm wat rechtop. Zag graag meer aansluiting bij de ellebogen. Achter goed gehoekt. Lange bevederde staart. Lange bevedering aan de voorbenen, broek en op de voorborst. Gaat zeer ruim, met veel aktie voor. Vriendelijk, maar nogal onzeker. Vacht van mooie kleur, met ticking in het wit.ZG
87Balou Belle Wiesje van Zoterbék NHSB 3059557 G: 09-10-16Openklasbijna 3 jaar. Krachtige teef. Goede maat. Nog voldoende gestrekt. Krachtig hoofd in goede verhoudingen. Brede schedel, volle voorsnuit. Goed oor, oog en gebit. Lip kon strakker. Goed gehoekt voor en achter. Prima voorborst en borstdiepte. Knijpt in de ellebogen. Fraaie boven en onderbelijning. Sterk hellend bekken. Passend bone, compacte voeten. Gaat vlot, los in de pols. Vacht van goede kwaliteit. Erg donkere platen. Fraai wit, wat ticking op de ledematen. Vriendelijk gedrag.U
89Nieke NHSB 3033147 G: 06-02-16Openklas3 jaar. Kleine teef die wat lang toont. Mooi gevormd vrouwelijk hoofd. Goed oog, oor en gebit. Vriendelijk maar erg druk en zeer onzeker, drukt zich daardoor in het totaalbeeld. Laat zich niet goed aanraken. Voor goed gehoekt, achter sterk. Sterk hellend bekken. Ruglijn kon strakker. Goede vacht kwaliteit, maar mist bevedering. Vriendelijk, maar moet zich beter presenteren.G
90Nada fan't Suydevelt NHSB 3074297 G: 02-03-17Openklas2,5 jaar. Kleine krachtige teef. Goed gevormd hoofd. Goed aangezet en gedagen oor. Goed oog, correct gebit. Goede hals-ruglijn. Goede ribwelving en borstdiepte. Goed gehoekt voor en achter. Staat goed op de benen, compacte voeten. Zag graag iets meer beenlengte. Moet meer zelfvertrouwen krijgen, laat zich moeilijk betasten. Goede beharing, wat ticking op de ledematen. Regelmatig gangwerk.ZG
91Abby NHSB 3079697 G: 17-04-17Openklas28 maanden. Prima rastype, maat en verhouding. Vrolijk hoofd met rastypische expressie. Goed aangezet en gedragen oor. Goed oog, correct gebit. Fraaie boven en onderbelijning. Goed gehoekt voor en achter. Staat goed op de benen, compacte voeten. Goede ribwelving, borstdiepte en voorborst. Regelmatig, makkelijk gangwerk. Prima vacht, bevedering is in ontwikkeling. Fijn gedrag.U
92Hotske- Eida Lauwers NHSB 2895143 G: 24-08-12Openklas7 jaar. Prima maat lengte hoogte verhouding. Vrouwelijk hoofd met wat korte voorsnuit. Goed aangezet en gedragen oor. Goed oog, schaargebit. Mooie hals-ruglijn. Goed gehoekt voor en achter. Prima voorborst en borstdiepte. Passend bone, compacte voeten. Makkelijk regelmatig gangwerk met stabiel front. Vriendelijk gedrag. Beharing van goede kwaliteit, mooie kleur. Heel licht ticking op de ledematen.U
93Twirre Jans vd Schermesweide NHSB 3082473 G: 13-04-17Openklas28 maanden. Rastypische teef. Goede maat en lengte hoogte verhouding. Passend hoofd, brede licht gewelfde schedel. Goed aangezet en gedragen oor. Goed gevormd, wat licht oog. Correct gebit. Goed gehoekt voor en achter. Goede ribwelving en borstdiepte. Stevig bone, compacte voeten. Rastypische beharing, al ver ontwikkeld voor leeftijd. Gaat vlot, tikje los in pols. Vriendelijk gedrag.U4
94Hanne Lauwers NHSB 2895145 G: 24-08-12Openklas7 jaar. Teefje wat in een wat te zware conditie wordt voorgebracht. Goede maat lengte hoogteverhouding. Passend hoofd. Goed oor en oog. Gebit niet helemaal meer kompleet. Zag graag meer opvulling onder de ogen. Evenredige hoekingen. Staat licht overbouwd. Voeten moeten echt krachtiger. Rastypische beharing, wat verkleurd door de zon. Vriendelijk gedrag. Gangwerk toont overgewicht.ZG
95Juffie fan 't Suydevelt NHSB 3044918 G: 17-05-16Openklas3 jaar. Prima rastype maat en verhoudingen. Mooi gevormd tevenhoofd met fraaie rastypische expressie. Goed aangezet en gedragen oor. Goed oog, correct gebit. Fraaie boven en onderbelijning. Goede ribwelving en borstdiepte. Mooie voorborst. Voor goed achter voldoende gehoekt. Wat sterk hellend bekken. Regelmatig gangwerk, nog wat los in de voorhand. Mooie beharing qua kleur en structuur bevedering nog in ontwikkeling. Fijn gedrag.U
96Sophie Amy v.d. Lage Nesse NK, BEK, LuxK, CIE, BWLUX'17, BWBE'19 NHSB 2926061 G: 25-05-13Openklas6 jaar. Prima rastype maat en verhouding. Mooi gevormd hoofd. Goed aangezet en gedragen oor. Goed oog, correct gebit. Fraaie boven en onderbelijning. Uitmuntend gehoekt voor en achter. Staat goed op de benen, compacte voeten. Prime ribwelving en borstdiepte. Regelmatig makkelijk gangwerk, waarbij een lichte rol in de rug haar overgewicht verraadt. Vriendelijk gedrag, zelfzeker.U1
97Madame fan 's Suydevelt NHSB 2880020 G: 25-04-12Openklas7 jaar. Goede maat lengte hoogte verhouding. Passend hoofd. Licht geronde schedel. Goed aangezet en gedragen oor. Wat rond, lichtbruin oog. Kale oogranden, schaden de expressie. Zag graag meer opvulling onder de ogen. Correct gebit. Goed gehoekt voor en achter. Prima ribwelving en borstdiepte. Regelmatig gangwerk met goede staartdracht. Prima vacht en kleur, wat ticking op de ledematen.ZG
98Leah fan 't Suydevelt NHSB 3060494 G: 14-10-16Openklasbijna 3 jaar. Prima maat lengte hoogte verhouding. Passend hoofd met licht gewelfde schedel. Goed aangezet en gedragen oor. Goed oog, correct gebit. Wat veel lip. Goede boven en onderbelijning. Mooie hoekingen voor en achter. Prima ribwelving en borstdiepte. Staat goed op de benen, compacte voeten. Beharing goed van kleur en bevedering, maar wat open op het lichaam. Ticking op de ledematen. Gaat achter nauw en voor met nogal wat aktie. Vriendelijk gedrag.ZG
99Nanna Sterre út it Suden NHSB 3107927 G: 05-01-18Openklas1,5 jaar. Prima rastype maat en verhouding. Mooie gevormd hoofd met rastypische expressie. Goed oor, oog en gebit. Uitmuntend gehoekt voor en achter. Prima voorborst en borstdiepte. Moet in rug nog wat strakker worden. Staat goed op de benen, compacte voeten. Gaat vlot, maar hakken moeten nog stabieler worden. Voor leeftijd prima beharing, met behoorlijk wat ticking. Vriendelijk gedrag.U
100Floor v.d. Stiphoutse Velden NHSB 3029283 G: 27-12-15Openklasbijna 4 jaar. Goede maat en lengte hoogte verhouding. Vrouwelijk hoofd met iets teruglopende schedel. Goed aangezet en gedragen oor, goed oog. Correct gebit met veel tandsteen. Lange hals, zag rug graag wat sterker. Goed gehoekt voor en achter. Goede ribwelving en borstdiepte. Gaat vlot maar wat los in de voorhand. Rastypische beharing, maar zag de staart graag wat bossiger. Vriendelijk gedrag.ZG
101Berber NHSB 3044406 G: 22-05-16Openklasdrie jaar. Aantrekkelijke teef. Goede maat lengte hoogte verhouding. Mooi gevormd tevenhoofd met rastypische expressie. Goed aangezet gedragen oor. Goed oog, correct gebit. Goede boven en onderbelijning. Uitmuntend gehoekt voor en achter. Staat goed op benen, compacte voeten. Gemakkelijk regelmatig gangwerk. Fraaie rastypische beharing met de bijbehorende bevedering. Fijn gedrag.U2
102Cara Joy van ‘t Patrieske NHSB 3029864 G: 07-04-16Openklas3,5 jaar. Krachtige teef. Goede maat lengte hoogte verhouding. Passend hoofd met brede lichtgeronde schedel. Goed aangezet en gedragen oor. Krachtige voorsnuit, correct gebit. Goede boven en onderbelijning. Krachtig ontwikkeld in lichaam. Goede ribwelving en borstdiepte. Wat sterk hellend bekken. Passend bone, goede voeten. Regelmatig gangwerk. Rastypische beharing, zag graag meer plaatverdeling. Vriendelijk zelfzeker gedrag.U3
103Mayke fan`t Zuudbargerveld NK'18 NHSB 2961814 G: 11-04-14Kampioensklas5 jaar. Krachtige teef. Prima rastype maat en verhouding. Passend hoofd, brede lichtgeronde schedel. Goed aangezet en gedragen oor, met rastypische bevedering. Korte volle voorsnuit. Correct gebit. Goed oog. Krachtige hals. Goed gehoekt voor en achter. Goede ribwelving en borstdiepte. Draait achter licht uit. Compacte voeten. Wat sterk hellend bekken. Gaat regelmatig maar mocht meer stuwen. Rastypische beharing en bevedering met een aantal kruintjes op het lichaam. Mooie kleur. Fijn gedrag.U
104Norah v.d. Olinckhoeve NJK, German JW, NK NHSB 3047276 G: 02-06-16Kampioensklas3 jaar. Rastypische teef. Goede maat in lengte hoogte verhouding. Mooi gevormd tevenhoofd met rastypische expressie. Goed aangezet en gedragen oor. Goed oog, correct gebit. Uitmuntende hoekingen. Passend bone, goede voeten. Goede ribwelving en borstdiepte. Mooie voorborst. Rastypische beharing, goede kleur. Wat open op de achterhand. Bossige goed gedragen staart. Fijn gedrag.U
105Milly fan't Suydevelt NK, JW'17, NJK'17 NHSB 3063942 G: 12-11-16Kampioensklas2 jaar. Rastypische teef. Goede maat. Vrouwelijk hoofd met rastypische expressie. Goed aangezet en gedragen oor. Goed oog, correct gebit. Mooie bovenbelijning. Goede ribwelving. Moet in lichaam nog wat verder ontwikkelen. Zag graag meer voorborst. Goed gehoekt voor, voldoende achter. Compacte ronde voeten.  Mooie vacht van kleur, bevedering nog in ontwikkeling. Fijn gedrag. Gaat regelmatig, maar mag in gangwerk nog wat vaster worden.U4
106Benthe Djenna van Drienermarke NK, ICB, CW.'18, JW’15 W’15,‘17 NHSB 2991066 G: 04-01-15Kampioensklas4,5 jaar. Prima rastype maat en verhouding. Passend hoofd met vrouwelijke expressie. Goed aangezet en gedragen oor. Goed oog, correct gebit. Fraaie boven en onderbelijning. Uitmuntend gehoekt voor en achter. Zeer fraai ontwikkeld lichaam. Staat goed op de benen, compacte voet. Rastypische beharing en bevedering. Wat ticking op de ledematen. Gemakkelijk regelmatig gangwerk. Fijn gedrag.U3
107Wiesje Wieneke fan't Suydevelt NHSB 2947557 G: 04-12-13Kampioensklas5,5 jaar. Rastypische teef. Goede maat en verhoudingen. Mooi gevormd hoofd. Goed aangezet en gedragen oor. Goed oog, beharing rond de ogen wat dun. Gebit twee tandjes tang. Sterke hals. Uitmuntend gehoekt voor en achter. Krachtig ontwikkeld in lichaam. Regelmatig gangwerk met goede staartdracht. Fraaie rastypische beharing. Zou iets zelfverzekerder mogen zijn. Vriendelijk gedrag. U2
108Senna Sophie v.d. Lage Nesse NK, BWBE'18 NHSB 3071471 G: 05-02-17Kampioensklas2,5 jaar. Fraaie teef. Goede maat en verhoudingen. Mooi hoofd met vrouwelijke expressie. Goed aangezet en gedragen oor. Goed oog, correct gebit. Krachtige hals. Goed gehoekt voor en achter, wat sterk hellend. Moet in lichaam nog iets dieper worden. Ellebogen nu nog wat los. Bij het gaan gaat ze licht twee-sporig. Goed gedragen lange staart. Rastypische beharing. Vriendelijk maar wat onzeker gedrag.U1 Beste Teef
109Viva la Vida fan 't Suydevelt NK'17 NHSB 2942483 G: 19-10-13Kampioensklasbijna 6 jaar. Krachtige teef. Goede maat lengte hoogte verhouding. Passend hoofd. Brede schedel. Goed in verhouding met wat kortere voorsnuit. Goed oog, kon iets meer opvulling hebben onder de ogen. Toont wat lip, krap scharend gebit. Goed gehoekt voor en achter. Mooie voorborst en borstdiepte. Rug mag wat strakker. Goede vachtkwaliteit, wat krullerig op de achterhand. Vriendelijk zelfzeker gedrag.U
110Jessie v.d. Olinckhoeve NK, NVK NHSB 2807182 G: 23-08-10Veteranenklas9 jaar. Krachtige teef. Nog vol energie. Prima type in maat en verhouding. Mooi gevormd hoofd met rastypische expressie. Goed aangezet en gedragen oor. Goed oog, correct gebit. Goede boven en onderbelijning. Uitmuntende hoekingen. Prima voorborst en borstdiepte. Laat nog een vloeiend gangwerk zien. Rastypische beharing met wat ticking. Vriendelijk gedrag.U2
111Nienke Kristel v. Selihof NHSB 2621635 G: 22-08-06Veteranenklas13 jaar. Rastypische teef. Goede maat lengte en hoogteverhoudingen. Mooi tevenhoofd met rastypische uitdrukking. Goed aangezet en gedragen oor. Goed oog. Voor leeftijd nog schitterend gebit. Sterke hals. Uitmuntend gehoekt voor, zeer goed achter. Mooie voorborst en borstdiepte. Staat goed op de benen op nog stevige voeten. Wat krullerige vacht op het lichaam. Goede kleur en bevedering. Gangwerk voor leeftijd nog super gemakkelijk en energiek. Vriendelijk zelfzeker gedrag.U3
112Jollee Lady van't Drente Horst NHSB 2750824 G: 16-05-09Veteranenklas10,5 jaar. Grote wat smalle teef. Passend hoofd met wat smalle schedel en duidelijke occiput. Goed aangezet en gedragen oor. Correct gebit. Evenredige hoekingen. Ellebogen missen aansluiting. Prima bovenbelijning. Staat goed op de voeten. Vacht van goede kwaliteit. Wit is spierwit. Staart zou bossiger kunnen. Energiek gangwerk met erg veel aktie in de voorhand. Vriendelijk gedrag.ZG4
113Vilou fan't Suydevelt NHSB 2768902 G: 22-10-09Veteranenklas10 jaar. Prima rastype maat en verhouding. Goed gevormd hoofd met rastypische expressie. Goed aangezet en gedragen oor. Mooi oog. Nog krachtig gebit. Sterke hals rug-lijn. Uitmuntend gehoekt voor en achter. Prima borstdiepte en voorborst. Staat goed op de benen, compacte voeten. Prima vacht en kleur. Vriendelijk zelfzeker gedrag.U1