De voorzitter, de heer Henk Kamperman, opent met enkele woorden deze KampioenschapsClubmatch. Hij memoreert dat het fijn is dat we deze dag weer allen bij elkaar kunnen zijn. Er is dit jaar, vanwege Covid 19, nog geen afsluitende barbecue, maar het bestuur hoopt uiteraard dat wij volgend jaar weer z’n allen om een vuurtje kunnen staan.

Terwijl ik het programmaboekje nog eens doorlees, valt mijn oog op het volgende zinnetje dat staat vermeld onder het kopje ‘Huishoudelijk’, namelijk:

‘Ga respectvol met elkaar om, maak er een gezellige dag van’.

Welnu behalve dat iedereen, volgens mijn waarneming, respectvol met elkaar omging, was het een gezellige dag! Bovendien liet het weer zich opnieuw van zijn beste kant zien. Zowel vorige editie als dit jaar gingen de sluizen pas open, nadat alle honden van het veld waren en iedereen huiswaarts was gegaan. Iedereen? Nou nee. De bestuursleden en diverse helpers bleven om alles weer op te ruimen. Vele handen maakten ook deze keer het werk licht. Bravo voor het bestuur en de helpers.

Een inschrijving met 125 Drenten is best bijzonder mag ik wel schrijven. De klassen waren dan ook ruimschoots vertegenwoordigd, zodat de keurmeesters, W. Wellens, M. Hulzebos en K.Th. Wiegert, ook echt een mooi aantal honden hadden om te keuren. In deze natuurlijke omgeving lieten de honden zich dan ook prima zien, ondanks dat er veel onervaren ‘showers’ bij waren. De keurmeesters namen alle tijd, zodat ze zich toch op hun best konden tonen. De prijzenkast was het aanzien waard. Wat een prachtige bekers. Bovendien stelden de heer en mevrouw A. van ’t Hof een prachtige ‘Fleurtje en Else Marie wisselbokaal’ ter beschikking voor de beste teef in de Tussenklas. Een aanmoedigingsprijs om door te gaan met hun winnende hond.

Na verschillende KampioenschapsClubmatches te hebben georganiseerd, verliep de dag op rolletjes. Het was goed te merken dat zij allen op elkaar waren ingespeeld. Iedereen wist wat hen te doen stond en een onvertogen woord heb ik niet gehoord.

Na de lunch was de beurt aan onze jongste kynologen. Zo schattig om soms zulke kleine parmantige exposantjes te zien lopen met hun vriendje of vriendinnetje. Want een feit is dat onze Drenten heel betrouwbare kindervrienden zijn.

Even na drie uur begonnen de erekeuringen. Exact op tijd. Hier zie je de mooiste Drenten. Elke vier beste van hun klas worden dan geshowd en geplaatst. Soms minder als er maar weinig in een klas waren vertegenwoordigd, zoals de Veteranen- of Kampioensklas.

Uiteindelijk werden alle nummers 1 van hun klas gekeurd. Hier blijven dan de beste reu en teef over die dan samen strijden voor de titel Best of Breed, de BOB. Over het algemeen keurt de keurmeester van de openklas reuen, deze keer de heer Wiegert, deze honden, maar sinds jaar en dag wordt de beste reu of teef door de keurmeesters uit de openklas reuen én teven, de heer Wellens, gekeurd. Ze wikken en wegen, want het is een bijzondere eer voor de hond om BOB te worden. Een dergelijke hond mag je niet achter de kachel laten liggen, maar moet je eigenlijk beschikbaar houden voor het ras. Het ras waar we allen zo op gesteld zijn en waar we nog heel lang van hopen te genieten. Door zoveel mogelijk honden voor de fokkerij in te zetten, kunnen we dit met elkaar ook bereiken.

De keurmeesters wezen uiteindelijk de teef Wiesje Wyneke fan ’t Suydevelt als beste aan. Zij is Clubwinnaar 2021. De beker werd de heer G.A.C.M. Duyvelaar overhandigd door de adviseur van de DPHCN. De reu, Bertus Barrie Wiesje van Zoterbék van mevrouw K.C.A. Zwartjes, en teef worden beide Clubkampioen en verdienen hiermee 2 Kampioenspunten. De reserve beste reu en teef krijgen ieder 1 volle punt.

Tot volgend jaar,

Janny Offereins

Met dank aan alle vrijwilligers, de fotograaf Patrick van der Veen Fotografie en de sponsoren BelloBox, Biofood en Brit Petfood.

De keurverslagen kunt u hier lezen: https://www.dphcn.nl/keurrapporten-kcm-2021/