Mål

Drentsche Partridge Dogs Club Nederland (DPHCN) har följande mål:

  1. DPHCN är en sammanslutning av medlemmar med en medlem utsedda styrelse arbetar tillsammans i en platt organisation.
  2. DPHCN främjar samspelet mellan medlemmarna och föreningen; Glädje och ömsesidig kontakt är högst upp på prioriterings listan.
  3. Den avels politik DPHCN syftar till att ansluta med samhällets vision om rasen hundar och vill göra en skillnad i detta.
  4. Avels politiken strävar efter att upprätthålla en hälsosam Drentsche Spaniel befolkning, genom information och vägledning och regelbundna uppfödare samråd.
  5. DPHCN strävar efter öppenhet i styrningen. Sammanfattningar av styrelsemötena kommer att placeras på en medlem-tillgänglig del av webbplatsen.
  6. Sociala medier, som t ex hem sida och Facebook, kommer att aktivt distribueras av DPHCN.
  7. DPHCN blir en aktiv kontakt punkt för utländska uppfödare.