Op 12 september aanstaande hebben we onze nakomelingendag 2020 gepland. Dit was in verband met het Covid-19 virus de nieuwe datum voor de nakomelingendag die in mei had moeten plaatsvinden.

Helaas moeten wij u berichten dat ook de nakomelingendag van 12 september 2020 niet zal doorgaan.

Het bestuur heeft, in samenspraak met de Commissie Fokkerijzaken, hiertoe besloten omdat het virus op dit moment weer behoorlijk opleeft. Ondanks dat wij ons strikt aan de opgestelde regels van het RIVM houden, vinden wij het niet verantwoord om de Nakomelingendag te laten plaatsvinden.

Wij vinden het erg jammer dat wij wederom deze beslissing hebben moeten nemen maar de gezondheid van een ieder staat uiteraard bovenaan.

Op dit moment is niet bekend wanneer deze dag wel gepland wordt. Het zal naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar plaatsvinden. U wordt hier te zijner tijd over geïnformeerd via onze website en een nieuwsbrief.

Bestuur DPHCN
Commissie Fokkerijzaken