26 mei jl. heeft onze 4e DPHCN Nakomelingen dag plaatsgevonden in “de Basiliek” te Veenendaal.

Mede door de inzet van vele vrijwilligers, enkelen waren zelfs al om 7.00 uur in Veenendaal aanwezig, is het weer een geslaagde dag geworden waar wij als Commissie Fokkerij Zaken tevreden op terug kunnen zien.

In de ochtend werden er in de drie ringen in totaal 15 nesten gekeurd en na de pauze nog eens 12 nesten. Een hele opgave voor onze drie keurmeesters, mevrouw L.J.M. Helling-van den Elzen, de heer M. Hulzebos en de heer H. Schenk.

Na de opening door Joost Wegink zijn de keuringen tegen 9.30 uur van start gegaan.

Wat is het altijd een gezelligheid als tijdens de nakomelingendag de fokkers hun “pupkopers” en zelf gefokte pups als “jong volwassen Drent” terug zien. Even gezellig samen wat drinken en iets lekkers nuttigen, de honden bekijken en de vele verhalen over onze Drenten volgen dan vanzelf.

Het is natuurlijk een spannende dag voor alle Drenten eigenaren die met hun mooie en lieve Drent naar Veenendaal zijn gekomen. Voor velen van hen is het de eerste keer dat zij deelnemen aan een “Drenten evenement” en weten ze vaak niet wat hen te wachten staat. Maar eenmaal in de ring is die spanning snel voorbij, mede door de goede begeleiding van onze ringmeesters en natuurlijk de rust en deskundigheid van onze keurmeesters die weten om te gaan met de veelal onervaren honden.

En mocht het onverhoopt toch mis dreigen te gaan, is er altijd wel weer een hand die wordt uitgestoken door een ervaren voorbrenger, zodat alle honden optimaal aan de keurmeesters zijn getoond.

Samen met onze keurmeesters kunnen wij terug kijken op een geslaagde dag. Mede door de hoge opkomst van gemiddeld 70% pups per nest, konden bijna alle nesten goed worden beoordeeld. Dit is voor DPHCN heel belangrijk. Vooral voor onze “dekreuen”, die moeten immers 3 nesten tonen, nadat zij maximaal 5 keer gedekt hebben, alvorens zij een verdere bijdrage aan de fokkerij mogen leveren.

Het is dan ook fijn dat vele Drenten eigenaren ook nu, ondanks het mooie weer, toch de moeite hebben genomen hun jonge Drent te tonen aan de keurmeester en hiermee een bijdrage hebben geleverd aan onze fokkerij en de toekomst van ons ras.

Dit laatste geldt ook voor het oog onderzoek, waaraan ook vele Drenten hebben meegedaan. Veel honden zij door de oogspecialist Roswitha van de Sandt onderzocht met een goed resultaat.

Als organisatie kunnen wij heel tevreden zijn en willen wij nogmaals al onze fokkers, de aanwezige Drenten eigenaren, onze keurmeesters en natuurlijk alle vrijwilligers, bedanken voor hun bijdrage aan deze geslaagde dag. Ook een speciale dank aan de medewerkers van “de Basiliek” die wederom alles in het werk hebben gesteld om er een geslaagde dag van te maken.

Nu rest ons als commissie nog maar een ding: de dag evalueren en daarna snel bezig gaan met de 5e Nakomelingendag die in het voorjaar van 2019 gaat plaatsvinden.

Namens de Commissie Fokkerij Zaken
Joost Wegink