Dé show voor de Nederlandse Hondenrassen “DE NATIONALE” gaat door!

Na een onderbreking van enige jaren kunnen we met grote trots aan u mededelen dat DE show der Nederlandse Hondenrassen weer op de show-agenda staat.

En wel op zaterdag 29 juni 2019 in de Hanzehal te Zutphen.

“DE NATIONALE” is een tweejaarlijkse show die alleen geldt voor de Nederlandse Hondenrassen en waar de betreffende rasverenigingen ´acte de presence´ zullen geven.

U allen wordt gevraagd om deel te nemen aan deze geweldige manifestatie en dit vooral ook door te geven aan derden om zoveel mogelijk honden te kunnen zien op deze dag.
Wat is er nu mooier dan al onze prachtige Nederlandse Hondenrassen op één dag en op één plek samen te zien en ervan te genieten?

Schrijf het in uw agenda en houd deze datum vrij, een jaar is zo voorbij.

 

Organisatie:

Deze show wordt door de volgende 4 rasverenigingen georganiseerd:
-Drentsche Patrijshonden Club Nederland (DPHCN)
-Vereniging ‘Onze Stabyhoun’
-Vereniging voor Stabijhoun en Wetterhoun (NVSW)
-Vereniging van Saarlooswolfhonden (NVSWH)

De taakverdeling voor de organisatie van DE NATIONALE is als volgt:

Voorzitter                          de heer Jan Anton Koers (NVSW)
Secretaris                          mevrouw Diana Striegel
Penningmeester                de heer Henk Kamperman (DPHCN)
Sponsoring                         de heer Hein de Winter (Onze Stabyhoun) / de heer Jaap Hoeksema (DPHCN)
Organisatie algemeen       mevrouw Bosboom (NVSW)

Prijzen en website              de heer Kees van der Geer   (NVSWH)

U zult de komende tijd op de hoogte worden gehouden over de show en de keurmeesters die uitgenodigd zullen worden.

Samenwerkingsverband Nederlandse Hondenrassen

Vanuit het overleg “Samenwerkingsverband Nederlandse Hondenrassen” is het initiatief genomen om DE NATIONALE weer te organiseren.
Binnen het samenwerkingsverband zijn 14 rasverenigingen betrokken die de 9 Nederlandse rassen vertegenwoordigen.

Van deze 14 rasverenigingen hebben 4 verenigingen het initiatief genomen om gezamenlijk DE NATIONALE voor 2019 te organiseren.

Om de belangen van de Nederlandse rassen optimaal te behartigen heeft het samenwerkingsverband een gezamenlijk verzoek bij de Raad van Beheer ingediend om erkend te worden als “Rasgroep voor de Nederlandse Rassen”.

Op 25 januari 2018 is tijdens de vergadering in Woudenberg een nieuw bestuur gekozen waarin de volgende personen zitting hebben:

Voorzitter                 de heer Jan Anton Koers (NVSW)
Secretaris                 mevrouw Gabri Kolster (VVHH)
Penningmeester       de heer Henk Kamperman (DPHCN)

Zij zullen het aanspreekpunt van het Samenwerkingsverband zijn.