Van de Raad van Beheer mochten wij onderstaande nieuwe mogelijkheden voor locatiecontrole en aanpassing uitvoeringsregels onderscheidingen ontvangen:

“Aan alle leden van de Raad van Beheer

—————————

Geacht bestuur,

In 2012 zijn de locatiecontroles in het leven geroepen. Op grond van de Uitvoeringsregels kunnen buitendienstmedewerkers de gehele locatie controleren. Nadeel is echter dat de controle alleen kan plaatsvinden als een fokker een dienst bij de Raad van Beheer afneemt, waarbij gedacht moet worden aan het aanvragen van een kennelnaam of stambomen voor een nestje. De afgelopen periode is gebleken dat dit onvoldoende is. Het bestuur van de Raad van Beheer heeft daarom besloten om de Uitvoeringsregels aan te passen. Artikel 2.1 wordt zo uitgebreid dat een controle ook kan worden gedaan als bij de Raad van Beheer één of meer klachten zijn binnengekomen over de locatie van een fokker. Een dergelijke controle kan dan onaangekondigd plaatsvinden. De nieuwe regels treden op 1 november 2018 in werking.

De volledige Uitvoeringsregels Locatiecontrole vindt u op de website van de Raad van Beheer: https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/kennelnaam/. Het bestuur hoopt hiermee meer handvatten te hebben om op te treden bij situaties zoals bij de Teckel-fokker in Woerden.

 

Verder heeft het bestuur besloten om de uitvoeringsregels voor onderscheidingen aan te passen. Recentelijk heeft het bestuur besloten om een Gouden Erespeld in te trekken. In de Uitvoeringsregels Onderscheidingen was hiervoor echter nog geen regel opgenomen; het bestuur heeft gebruik gemaakt van het kapstok-artikel. Voorzien wordt dat het in de toekomst vaker nodig kan zijn om een onderscheiding in te trekken. Om die reden heeft het bestuur besloten de uitvoeringsregels aan te passen.

Er is een nieuw artikel toegevoegd (artikel 23), waarin is opgenomen dat het bestuur kan besluiten een onderscheiding in te trekken als naar het oordeel van het bestuur de gedecoreerde de kynologie schaadt.

 

Van de gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om in de uitvoeringsregels de bij de verjaring genoemde maximale boetes aan te passen van € 225 naar € 275. Dat sluit beter aan bij de huidige realiteit van door het tuchtcollege opgelegde boetes.

De nieuwe regels treden op 1 november 2018 in werking. De volledige Uitvoeringsregels onderscheidingen vindt u op de website van de Raad van Beheer: https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/onderscheidingen-binnen-de-kynologie/

 

Met vriendelijke groet,

Raad van Beheer

Rony Doedijns, directeur

……………………………………………………………….
Raad van Beheer  –  houden van honden”