Beste leden, Met deze nieuwsbrief willen wij een aantal onderwerpen graag onder uw aandacht brengen.De onderwerpen die momenteel spelen zijn:

  • De komende Kampioenschapsclubmatch 10 september 2022
  • Andere activiteiten
  • Dekkings- en geboortemeldingen
  • De adressering van ons clubblad

De komende Kampioenschapsclubmatch 10 september 2022Als u zich voor deze clubmatch nog niet heeft aangemeld, dan kan dat nog steeds. Wij kijken uit naar uw deelneming en onze ontmoeting en misschien komt u wel in aanmerking voor een bijzondere extra prijs. Deze prijs is beschikbaar gesteld door een aantal van onze fokkers. Uw inschrijving ontvangen wij graag via internet op de site www.onlinedogshows.eu. Wilt u samen met uw kinderen naar deze dag komen? Zij zijn van harte welkom. Kinderen tot en met twaalf jaar kunnen deelnemen aan onze bekende Kind Hond show. Voor deze deelnemertjes  zijn aparte prijzen beschikbaar. Er is voor hen ook een speeltuin beschikbaar. Voor deelneming aan de Kind Hond show is het niet nodig uw kinderen vooraf aan te melden. Inschrijving kan op de dag zelf bij het wedstrijd secretariaat. Het is zoals ieder jaar weer mogelijk om na afloop van de clubmatch deel te nemen aan een BBQ. Voor deze BBQ kunt u zich opgeven op het mailadres bbq@dphcn.nl. De kosten van de huur van de BBQ en van de te gebruiken producten zijn dit jaar fors gestegen. De bijdrage voor deze BBQ hebben wij deze keer moeten vaststellen op € 17,50 per persoon. Wij kijken uit naar uw komst. Kunt of wilt u als vrijwilliger meehelpen om er een geslaagde dag van te maken, dan kunt u zich aanmelden bij Robert en Anita Post.(info@hubertusgilde.nl) Andere activiteitenDoor onze zustervereniging de Drentsche Patrijshond wordt op 24 september 2022 in Lochem een reuendag georganiseerd. Informatie daarover kunt u vinden op de link https://drentschepatrijshond.com/evenementen/reuendag/introductie-reuendag/Inschrijven voor deelneming kan via onderstaande link https://drentschepatrijshond.com/evenementen/reuendag/introductie-reuendag/inschrijving-reuendag/Over de onze Jachtdag hopen wij u binnenkort in een afzonderlijke nieuwsbrief te kunnen informeren. Dekkings- en geboortemeldingenHet spijt ons u te moeten melden dat de technische problemen op onze website ten aanzien van de meldingen van dekkingen en geboorten nog niet zijn opgelost. Wij zijn ons ervan bewust dat (vooral) de meldingen van geboortes belangrijk zijn voor onze fokkers en voor (potentiële?) pupkopers. De vooruitzichten op een spoedig herstel van deze functie zijn positief en is deze functie mogelijk binnen enkele dagen weer beschikbaar. Wij werken daar hard aan. Wij overwegen ook een volledige redesign van onze hele website. Zodra wij meer informatie hierover hebben, laten wij u dat weten.Wij weten dat veel van onze leden de DPHCN Facebook pagina bezoeken. Daar wordt door een aantal fokkers ook melding gedaan van geboorten. De adressering van ons clubbladOnze trots dat wij erin geslaagd waren om in juli het nieuwe clubblad uit te brengen werd getemperd toen bleek dat de adressering niet overal naar wens verlopen was. In de adressen werden soms verkeerde voorletters vermeld, het blad werd toegezonden aan een gezinslid i.p.v. aan het lid zelf en in een enkele situatie werden er meerdere exemplaren op het zelfde adres ontvangen. Aan de drukker levert DPHCN een verzendlijst aan met adressen van onze leden en vervolgens zorgt onze drukker voor de verzending. Waar het precies is misgelopen hebben wij nog niet kunnen vaststellen en zijn wij verder nog aan het uitzoeken. Zodra wij hierover duidelijkheid hebben zullen wij uiteraard een en ander corrigeren. Voor het ongemak bieden wij onze verontschuldigingen aan. Met vriendelijke groet Het bestuur.