In juli van dit jaar hebben we iedereen gevraagd eens mee te denken over een logo voor onze vereniging. Heel wat leden hebben hier gehoor aan gegeven en ons prachtige logo’s toegezonden.

De inzendingen varieerden van foto logo’s tot heel abstracte logo’s en alles wat hiertussen zit. Het was dan ook best moeilijk om een keuze te maken.

Ons nieuwe logo:

DPHCN Logo

 

 

Eeuwige roem gaat hiervoor naar twee personen:

  • Evelien Majoor leverde een logo aan van een staande hond die een mooie gestileerde stijl heeft. Op basis van haar idee hebben we dit doorgetrokken in de gestileerde Drent in het nieuwe logo.
  • Michael Van der Burg voor het verder uitwerken van het nieuwe logo.

We denken hiermee een fris en modern logo te hebben gevonden die op verschillende manieren inzetbaar is.

Binnenkort valt dan ook de eerste nieuwsbrief in de mailbox waar dit nieuwe logo op zal prijken.