Terugblik op 2 juli 2014, oprichtingsvergadering DPHCN

Op 2 juli 2014, tegen het einde van de middag,  vertrokken vanuit alle hoeken van Nederland mensen richting Woudenberg. Sommigen snel nog even een broodje smerend voor vertrek anderen zouden onderweg stoppen om de innerlijke mens te verzorgen. Het  avondeten leek vandaag het minst belangrijk. Onafhankelijk van elkaar hadden al deze mensen namelijk één gezamenlijk doel: de oprichtingsvergadering van de Drentsche Patrijshondenclub Nederland (DPHCN).

Tegen de klok van 19.00 uur ontmoetten deze mensen elkaar, na een veelal lange reis, op de parkeerplaats van  Sport en Cultureel Centrum De Camp. Voor sommigen even voorstellen maar voor velen een gezellig weerzien met andere trotse Drentenbezitters en –liefhebbers.  En natuurlijk waren er ook Drenten. Een gezellig tafereel.

Tegen 19.30 uur startte de oprichtingsvergadering. Stoelen moesten worden bijgezet en de zaal, aangeboden door Joost Wegink,  bleek bijna te klein voor de grote opkomst. Bakken water werden aangesleept voor de aanwezige honden en de gasten werden voorzien van koffie en/of thee met koek, aangeboden door Jaap, Froukje en Esther Hoeksema.

Technisch voorzitter, Anne-Greet van der Wal, opent de oprichtingsvergadering en heet iedereen welkom. Ze legt uit dat deze vergadering bedoeld is om het bestuur voor de toekomstige vereniging te kiezen en tevens om goedkeuring te krijgen op de statuten, het fokreglement en het huishoudelijk reglement zodat erkenning bij de Raad van Beheer ingediend kan worden en de Drentsche Patrijshondenclub Nederland een feit wordt.

De vergadering verloopt voorspoedig, constructief en harmonieus en na ongeveer anderhalf uur hebben alle 48 aanwezige stemgerechtigden unaniem hun goedkeuring gegeven aan de stukken en, het belangrijkste van alles,  zo ook aan het fokreglement,  de basis van ons mooie Drentsche Patrijshondenras en van de DPCHN. Een heel bijzonder moment en dat beseft iedereen! Aansluitend wordt ook het bestuur unaniem gekozen. Een applaus waard! Het bestuur van de toekomstige vereniging bestaat uit: Henk Kamperman (voorzitter),  Gabe Olieman (penningmeester),  Monique Oudes (secretaris),  Gijsbert van Luinen en Joost Wegink. Zij hebben het vertrouwen van de aanwezigen gekregen om van de DPHCN een succes te maken.

Omdat aansluitend de algemene ledenvergadering gehouden zou worden, werd eerst een pauze ingelast. Enthousiasme, over de nieuw op te richten vereniging, en gezelligheid voerden de boventoon.

De algemene vergadering wordt geopend en geleid door de kersverse voorzitter, Henk Kamperman. Hij legt uit dat deze vergadering belangrijk is omdat de notulen van de oprichtingsvergadering goedgekeurd moeten worden. Deze notulen dienen, tezamen met de goedgekeurde stukken uit de oprichtingsvergadering en de geparafeerde presentielijsten, ingediend te worden bij de Raad van Beheer zodat de DPHCN erkend wordt. De notulen worden ter vergadering voorgelezen en nadien goedgekeurd door de aanwezigen.  Na de rondvraag dankt het bestuur Anne-Greet van der Wal en notaris Servaes Soons voor al hun belangeloze advies en hulp en wordt de vergadering,  onder dankzegging voor de komst en steun van alle aanwezigen, gesloten.

En zo kwam, na nog gezellig een drankje en napraten, een einde aan een bijzondere avond. Een avond van iedereen en voor iedereen. Een avond van saamhorigheid en vertrouwen, vertrouwen in de Drentsche Patrijshonden Club Nederland!

 

<a href="/fotos/fotos-oprichtingsvergadering-en-eerste-algemene-leden-vergadering/">Klik hier voor meer foto's</a>

Website ontworpen door Broodman Ondersteuning & Advies

De website van de Drentsche Patrijshonden Club Nederland ( DPHCN ) maakt gebruikt cookies om de beste ervaring te garanderen.
Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik ervan.