nieuwsbrief 5 juni 2022

Nieuwsbrief DPHCN

Graag praten wij u met deze nieuwsbrief bij over een aantal actuele zaken van onze vereniging. Omwille van de leesbaarheid hebben wij dat gestructureerd in een aantal aparte alinea’s.

Contributie 2022

Volgens ons reglement dient de jaarlijkse contributie geïnd te worden vóór 1 maart van het jaar en loopt het verenigingsjaar van 1 januari tot 1 januari. Voor de inning hebben de meeste leden een machtiging afgegeven voor een automatische contributie inning. Mede door besluiten van het afgetreden bestuur en hun wijze van overdracht heeft inning tot nu toe niet kunnen plaatsvinden. Inmiddels hebben wij de situatie onder controle en kunnen wij u melden dat de automatische afschrijvingen van de contributie voor half juli zal gebeuren.

Ledenadministratie

In onze laatste vergadering hebben wij de organisatie van de ledenadministratie kunnen realiseren. Momenteel controleren wij of er berichten op een of andere manier berichten ontvangen hebben van mutaties zijn die nog niet verwerkt zijn. Waar nodig zal dat alsnog gebeuren en zal daarvan ook melding gemaakt worden aan het betreffende lid. Denk bijvoorbeeld aan de bevestiging van de inschrijving van nieuwe leden.

De DPHCN Website

De DPHCN website is weer bereikbaar, maar werkt op een enkel aspect nog niets zoals gewend. Dat heeft te maken met o.a. de verwijderingen van plug-ins en van het Fokkersdashboard door het vorige beheer. Wij zijn met een extern IT bureau in overleg om e.e.a. zo spoedig mogelijk op te lossen. Gelukkig zijn de meldingen van dekkingen en geboorten weer mogelijk, maar laat de zichtbaarheid daarvan op de website nog te wensen over. Zodra dat hersteld is laten wij u dat weten. Gelukkig hebben wij kunnen besluiten de boetes bij te late meldingen af te schaffen.

Ons maandblad

Door veel extra inspanning van enkele leden en schrijvers is het gelukt ons clubblad naar de drukker te kunnen sturen. De drukker zorgt ook voor de verzending. Naar verwachting zal het clubblad van het 2e kwartaal over circa 14 dagen in uw brievenbus vallen.

De clubmatch

De organisatie van onze clubmatch in Lochem vordert goed. Er moet nog wel veel werk verzet worden, maar het ziet er gelukkig goed uit. Als het weer straks ook nog meewerkt en de deelnemers die willen meedoen hun inschrijving tijdig gedaan hebben verwachten wij een succesvolle dag.

Overige club activiteiten

Over onze overige activiteiten als de jachtdag, de nakomelingendag en de Drentenwandelingen hopen wij u in een van de volgende nieuwsbrieven te kunnen informeren.

Website ontworpen door Broodman Ondersteuning & Advies

De website van de Drentsche Patrijshonden Club Nederland ( DPHCN ) maakt gebruikt cookies om de beste ervaring te garanderen.
Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik ervan.