Wat is registerbeheer?

Het register is een database van alle Drentsche Patrijshonden. Niet alleen van de Drenten die nu leven, maar ook van alle Drenten uit het verleden. Dit gaat maar liefst terug tot de jaren 20 van de vorige eeuw.

Waarom  is er een register?

Doordat we (nagenoeg) alle Drenten in het register staan kunnen we van elke Drent een stamboom laten zien die heel veel generaties terug gaat. Ter vergelijking, stambomen van de Raad van Beheer gaan maximaal 3 generaties terug, met het register kunnen we tot meer dan 8 generaties terug. Hierdoor kunnen we heel nauwkeurig zichtbaar maken welke honden en lijnen er allemaal vertegenwoordigd zijn in een huidige Drent.

Een tweede kenmerk van het register is dat geconstateerde ziektes en aandoeningen kunnen worden geregistreerd per hond. Voordeel daarvan is dat bij de keuze van een teef en reu in de fokkerij er precies kan worden nagegaan of er een gerede kans is op een erfelijke ziekte. Mede door het register zijn PRA, HD D en epilepsie een zeldzaamheid geworden in ons ras.

Een derde kenmerk van het register is dat fokkers proefdekkingen kunnen doen om te bepalen wat de inteelt en het verwantschap is van de eventuele nakomelingen.

Welke registers zijn er?

Dogs Global register
zooeasy register

DPHCN maakt gebruik van 2 registers:
-ZooEasy
-Dogs Global

Wat is het verschil tussen de beide registers?

Aan de basis zijn beide registers gelijk. Het verschil zit hem in het volgende.

1. Met Dogs Global kan de Breed Administrator een Populatie Analyse maken. Hiermee kunnen we voorspellen welke kant het opgaat met ons ras. ZooEasy kan dit helaas niet.

2. Bij het zoeken van de juiste reu bij een bepaalde teef kan met Dogs Global heel eenvoudig worden bepaald welke reuen hiervoor het meest in aanmerking komen uitgaande van het Mean Kinship in combinatie met inteelt coëfficiënt. Mean Kinship houdt in dat er gekeken wordt hoe sterk een Drent verwant is ten opzichte van de allereerste Drenten, de founders. Hoe lager de Mean Kinship, hoe meer diversiteit in de voorouderlijnen.

3. In het Dogs global register werken we met het inteeltpercentage berekent over alle generaties. In het ZooEasy register kan dit maar tot maximaal 11 generaties.

4. Binnen het Dogs Global register wordt de verwantschap berekend ten opzichte van de gehele populatie. 

5. Voor beide registers geld dat alleen fokkers / reu eigenaren met een betaald lees account de honden en de achterliggende informatie van de hond kunnen inzien. Daarnaast kent alleen Dogs Global een “free plan”waarbij alleen de basis gegevens van de hond zichtbaar zijn.

Hoe komt het register aan alle gegevens

Elk kwartaal ontvangen wij van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland gegeven van geboren nesten en hun ouders. Deze worden in het register ingelezen. Daarnaast ontvangen we uitslagen van gezondheidsonderzoeken zoals HD onderzoeken (heup onderzoek) en ECVO onderzoeken (oog onderzoek)

Kan ik bijdragen aan het register

Jazeker! Om een goed beeld te hebben van de populatie, de gezondheid en andere kenmerken is het voor registerbeheer heel belangrijk als eigenaren zaken omtrent hun Drent melden. U kunt daarbij denken aan het overlijden van de hond, castratie of sterilisatie (de hond is dan niet meer beschikbaar voor de fokkerij) of geconstateerde ziektes en aandoeningen.

Wilt u meer weten over de het register? Klik dan hier..