Visa regler Championship Club match

 1. Championship Club-matchen hålls under överinseende av styrelsen i Kynologisch-området i Nederländerna.
 2. På utställningen är Kynologisch reglemente av anslutning styrelsen av direktörer i Kynologisch område i Nederländerna och härskar av F.C.I. Tillämpa.
  Utställningen kommer att hållas den 15 september 2018 i området Waltakke i Lochem, eller om särskilda omständigheter kräver modifiering, på en plats och datum som skall bestämmas av styrelsen.
 3. Inskriptioner och betalningar skall vara mottagna senast den 01 september 2018 via online-registreringssystemet. Styrelsen förbehåller sig rätten, att ändra datum för utställningarna, att ändra datum för stängning av registreringen.
 4. Information finns tillgänglig från sekretariatet. Registrerat kanna bara bli hunden tillhör ande den recognized nederländskt hund skapa: Drentsche Partridge hund, vilken är omfattat inne om NHSB, inne om bilagorna om NHSB eller i en recognized utländsk hund stam boken. Om du bor i Nederländerna måste hunden inkluderas i NHSB. Import hundar måste skrivas över.
 5. Registreringen måste ske i den första ägarens namn och adress, såsom anges på stam tavlan eller lagfarten. Om detta är en utländsk utställare, måste den också vara registrerad på den utländska adressen. Hundar kan aldrig registreras med ett utländskt härstamnings nummer på en nederländsk adress. All korrespondens sker via e-post. Om du vill få information per post kan du lämna in en begäran till sekretariatet (kontakt formulär).
 6. Registreringen kräver att inlämnaren/utställaren betalar anmälnings avgiften. Registrering utan (direkt) betalning är inte möjlig. Betalning efter stängnings datum (01-09-2018) eller på dagen för showen är inte tillåtet. Online-registrering är detsamma som att underteckna och är ditt avtal med de fastställda reglerna. Du kan aldrig förlita dig på att reglerna inte är välbekanta.
 7. Alla hundar som är närvarande vid utställningen (inkl. besöks hundar och/eller demonstrations hundar) måste kunna visa med hjälp av unions häftet/European dog Passport att hunden är tillräckligt skyddad med hjälp av en ympning eller med hjälp av titrar (med förfallo datum Vid en praktiserande veterinär i Européhundpasset.
 8. När registrerade hundar inte längre kan återkallas och/eller ändras. Den offentliggjorda domar listan kan komma att ändras.
 9. Vid registreringen samtycker du till att dina uppgifter lämnas enligt person uppgifts lagen för utställningen, partnerna och för DPHCN (Drentsche Spaniel Club Nederlands) verksamhet.
 10. Inlämnaren/utställaren förklarar att han är genom att abonnera på DPHCN: s jurisdiktion och föreningens styrelse i Kynologisch-området i Nederländerna och driften av Kynologischs föreskrifter för styrelsen och FCI: s utställnings reglemente Och anses vara bekant med dessa regler.
 11. Avsändaren/utställaren försäkrar att hunden han har registrerat är tillräckligt skyddad, med hjälp av (regelbundna) vaccinationer vars giltighet är bevisbar eller med hjälp av titrar, som registrerats i det europeiska hund passet av en praktiserande Veterinär med giltighets datum. Vidare försäkrar inlämnaren/utställaren att den hund som han registrerat, i den mån han är känd, inte av misstag under de senaste tolv veckorna har haft en risk för kontaminering med hund sjukdom eller någon annan infektions sjukdom. Rädsla och så pass han vill inte utsätta för hunden om förhållandena är stilla till vara gjort. Detta är ansvaret och risken för ägaren/utställaren och anmälnings avgiften återbetalas ej.
 12. Inlämnaren/utställaren deklarerar att den registrerade hunden inte har dockats till öronen. Hund med dockat öra maj/maj inte delta, utan hänsyn till landet var hunden är född/recouped.
 13. Hundar som har dockats på svansen och är födda i Nederländerna efter den 31 augusti 2001 eller utomlands efter att ett lagstadgat kupp förbud har blivit gällande får inte delta i utställningen. Hundar med amputerade svansar kan delta i denna utställning, förutsatt att denna amputation är resultatet av en medicinsk nödvändighet. Deklarationen av den nödvändiga amputation måste registreras av en praktiserande veterinär, med signatur, i det europeiska djur passet. Detta uttalande bör ges till evenemanget. Hund med amputerat svans kanna också ta del om den kanna bli vist så pass den här hund är född-och är dockat på det svans, i en land var nej couper förbud av svans applicera eller är född framför där er en couper förbud av svans inne om hemland var i kraft. I så fall måste födelse landet anges vid registreringen. Inte tillåtet: a. Hundar med öron eller hud besvär. B. Hanar som inte är i besittning av två normala testiklar som helt har stigit ned i pungen, om de inte är registrerade enbart för en tävling eller demonstration. Registrering av ovan nämnda hundar med "villkor" är utställaren/ägarens ansvar och om en eller flera av dessa "störningar" upptäcks, återbetalas inte anmälnings avgiften.
 14. De klasser i vilka det är möjligt att registrera sig (där bestämningen av ålder är avgörande för den dag då hunden visas): 1. Yngsta valp klass: för hundar som har uppnått en ålder av 4 månader på dagen för evenemanget och har inte uppnått en ålder av 6 månader. (CAC inte möjligt). 2. Valp klass: för hundar som har fyllt 6 månader på dagen för evenemanget och har inte uppnått en ålder av 9 månader (CAC är inte möjligt). 3. Ungdoms klass: för hundar som har fyllt 9 månader på dagen för evenemanget och inte har fyllt 18 månader. 4. Intermediär klass: för hundar som har fyllt 15 månader på dagen för evenemanget och som inte har fyllt 24 månader. 5. Öppen klass: för hundar som har fyllt 15 månader på dagen för evenemanget. 6. Använd hund klass: för användning av hundar som har fyllt 15 månader på dagen för evenemanget och för vilka styrelsen eller, om ägaren är bosatt utomlands, av paraply organisationen i det landet, ett uttalande Som avses i artikel IV. 21 punkt 1 i Kynologisch-förordningen har utfärdats (skicka en kopia). Om den här kopian inte är bifogad registreras hunden i klassen Open. 7. Champion klass: för hundar som har fyllt 15 månader på dagen för evenemanget och har en nationell eller internationell mästerskaps titel; Till exempel belgisk, nederländsk eller tysk Champion/VDH Champion (alla andra titlar faller utanför). En kopia av paraply organisationens utmärkelse av en av titlarna måste sändas med registreringen. Om den här kopian inte är bifogad registreras hunden i klassen Open. 8. Veteran klass: för hundar, som har uppnått full ålder på 8 år på dagen för evenemanget.
 15. Andra tävlingar. När du registrerar dig för Championship Club match, kan du också ansöka om att hunden (s) för andra tävlingar: barn/hund show.
 16. Inspektionerna av DPHCN börjar vid 09:30 PM.
 17. Erekeuringenen av DPHCN fångar till ca. 14:00 timmar eller så snart organisationen bedömer det lämpligt i heder ringen. Utställarna varnas inte via den offentliga adressen systemet för att komma in i ringen med sin hund (s).
 18. Utställningen är öppen för utställare/hundar från 08:30 timmar.
 19. Sekretariatet under utställningen är öppet från 08:30 timmar.
 20. Varje deltagare lämnar oåterkalleligt till den utsedda domarens bedömning. Varje hund som tas med skall anses vara godkänd, med förbehåll för den domare som utsetts för den rasen. Hundar som skickas av domaren från ringen, oavsett orsak, skall anses vara godkända.
 21. Artikel VI. 17 Kynologisch regler: A. Det är förbjudet att använda "Parforce-däck", incitaments band och/eller andra tvångs instrument på utställningar eller tävlingar.  B. Det är förbjudet att syna, vissla eller på annat sätt locka till sig dessa hundars uppmärksamhet (dubbel hantering) på en utställning med hundar som ligger i ringen, från utsidan av ringen.
 22. Vid KCM kan man erhålla förslag till ett mästerskaps pris för styrelsen (dubbel cert).
 23. Utställningen kommer att ges möjlighet att placera står mot en ersättning som skall bestämmas av styrelsen.
 24. Handel med hundar i och runt mäss området är förbjudet. Detta gäller både registrerade hundar och "icke-registrerade hundar" och/eller hundar av besökare.
 25. Skador som orsakats av besökare, utställare, utställare eller hund kan aldrig återvinnas från organisationen.
 26. Om det vid force majeure och/eller i hundens intresse inte går att fortsätta med utställningen, kommer ingen (full) åter betalning av anmälnings avgiften att äga rum. I händelse av olyckor anser inte organisationen att skyldigheten att återlämna registrerings avgiften helt eller delvis ska återlämnas.
 27. Bristande kännedom om reglerna kan aldrig hävdas som ett skäl för tillbaka dragande.
 28. Anmälnings avgiftens storlek beror på antalet anmälda hundar. Taxorna finns på vår hem sida på anmälnings blanketten.
 29. Vi arbetar med en online-registreringsmodul. Om det är omöjligt för dig att registrera dig på detta sätt, vänligen kontakta sekretariatet per telefon eller skriftligen. De kommer sedan att söka med dig för ett annat sätt att prenumerera och betala.