Ansöknings blankett avel plan prenumeration hundar global

Met onderstand formulier kunt u een Dogs Gobal Fokplan Abonnement aanvragen. DPHCN is Global Breed Administrator voor Dogs Global. Iedere fokker of dek-reu eigenaar van ons mooie ras de Drentsche Patrijshond kan dit plan aanvragen. Voor fokkers en dek-reu eigenaren die actief via onze vereniging fokken kennen we een aantrekkelijke korting.
  • Betaling van het eerste jaar van het Fokplan voldoet u per iDEAL. Voor de vervolgjaren kan dit alleen per automatisch incasso. U ontvangt hiertoe van ons een machtigingsformulier.
  • Opgave t.b.v het machtigingsformulier
  • Gebruiks voorwaarden Leesaccount: < hier komt een link naar algemene voorwaarden>
  • Pris: € 36,00