Rådgivare och Rasdeskundige Janny Offereins

Vem är Janny Offereins…..

Mer från John O DonnellFör många av er kommer jag säkert inte att vara främmande. Många av er har också varit medlem i eller är fortfarande medlem i VDP. Du har hört tillräckligt under den gångna perioden, varför en andra förening inrättades, men mer om det senare.

Under de 40 år som jag har jobbat för Kynologie och ändå, men främst för Drentsche Partridge dog, har jag fått en hel del erfarenhet inom olika områden av hund sport. Jag skulle vilja dela många av dessa erfarenheter med dig. Speciellt eftersom jag är medlem i flera andra kynologische föreningar, såsom KNJV, K.N.K. Grade och Kunogonda har jag fått en ganska bred bild av Kynologisch Nederland.

Eftersom många medlemmar kanske inte vet exakt vilka associationer är, kommer jag att öppna ett häfte under tidens gång. Den kunskap som jag har samlat över vår ras i alla dessa år, har jag skrivit till stor del i min bok, “den Drentsche Partridge dog i tidigare och nuvarande”.

Med hjälp av rubriker eller artiklar i nyhets brevet eller klubb kroppen, som kommer att ges form nästa år, jag ska försöka ta itu med aktuella frågor, men också om historien om Kynologisch Nederland.

Vänliga hälsningar

Mer från Janny Offereins