ZooEasy användar villkor använda Läs konto

 

 

 

 

 

 

  1. Läs kontot beviljas endast medlemmar eller familje medlemmar till Drentsche Partridge dog Club Nederland (DPHCN).
  2. Läs kontot är personligt och kan inte överlåtas till tredje part eller andra medlemmar i föreningen.
  3. Kostnaden för ett Läs konto är €7,50 per år och kan endast betalas efter det första året via automatisk debitering via vår betalnings leverantör Mollie. DPHCN Biller ID: NL39ZZZ610951250000
  4. Ett läskonto tillhandahålls efter godkännande och mottagande av betalning.
  5. Person uppgifter från ägare kommer inte att synas i ett läskonto om inte namnet och telefonnumret visas.
  6. Läs kontot avslutas vid tidpunkten för uppsägning av medlemskapet i föreningen. Om Verenigingslid-medlemskapet alltid upphör vid 31-12 av ett kalender år, skall Läs kontot avslutas senast den dag då uppsägningen mottogs utan att kostnaderna återbetalas.
  7. Det är inte tillåtet att kopiera eller på annat sätt använda eller tillhandahålla data för publicering. Om innehavaren av Läs kontot utför dessa åtgärder kommer medlemskapet i DPHCN att avslutas omedelbart och Läs kontot ska blockeras utan åter betalning av avgifter och medlems avgifter.
  8. Avbeställning av Läs konto av innehavaren kan ske med hjälp av ett e-postmeddelande till info@dphcn.nl. DPHCN är inte skyldigt att återbetala några kostnader för Läs kontot.