Arnhem, 25 mei 2015.

Keurmeester mw. G.J.E. Colaris
Beste van het Ras (BOB) Cisco Cas van de Sebastiaanshoeve
Beste Reu Cisco Cas van de Sebastiaanshoeve
Beste Teef Wiesje Wyneke fan ‘t Suydevelt
Beste Baby Cera fan ’t Suydevelt
Beste Jeugdhond Isis
Beste Veteraan Flora Haidy fan ’t Patrijzenbos

Openklas Reuen:

1 U RCAC & RCACIB Nyka-Tessa van Klein Elsholt NHSB 2862111 eig. A.H.L. Kamperman- van Remmen & K. Boerrigter
2 U Hannes Hay van de Sebastiaanshoeve NHSB 2874458 eig. L.C. Punselie
3 U Jelle v.d. Olinckhoeve NHSB 2924342 eig. M. Timmer

Kampioensklas Reuen:

1 U CAC & CACIB Cisco Cas van de Sebastiaanshoeve NHSB2772138 eig. K.TH. Wiegert

Babyklas Teven:

1 VB Cera fan ’t Suydevelt  NHSB 2991710 eig. A.C.M. Duijvelaar & C.T.M. Franssen

Jeugdklas Teven:

1 U Isis NHSB 2961401 eig. M. Swanenberg van Ewijk
2 U Lindsey Li van de Sebastiaanshoeve NHSB 2947480 eig. L.C. Punselie
3 ZG Zita fan ’t Suydevelt NHSB 2966996 eig. R.G. van Esch & C.P.M. van Esch -vd Brand

Tussenklas Teven:

1 U CAC & CACIB Wiesje Wyneke fan ‘t Suydevelt NHSB 2947557 eig. G.A.C.M. Duijvelaar & C.T.M. Franssen
2 ZG Sophie Amy v.d. Lage Nesse NHSB 2926061 eig. T. de Reus
3 ZG Renske fan’t Suydevelt NHSB 2930148 eig. F.J. Glastra van Loon

Openklas Teven:

1 U RCAC & RCACIB Eefje uit de Drentsche Streek NHSB 2899648  eig. A.H.L. Kamperman- v. Remmen
2 ZG Demi fan ’t Suydevelt NHSB 2822664 eig. G.A.C.M. Duijvelaar & C.T.M. Franssen
3 ZG Saartje fan ’t Drentsche Volk NHSB 2842441 eig. D.M.E.M.

Veteranenklas Teven:

1 U Flora Haidy fan ’t Patrijzenbos NHSB2651658 eig. W. Klijnstra

Niets van deze website mag worden gekopieerd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van Drentsche Patrijshonden Club Nederland.