Beste lezer,

Namens het bestuur van DPHCN publiceren wij dit bericht. Hiertoe is besloten omdat in het recent verschenen blad van Vereniging de Drentsche Patrijshond (VDP), een artikel is gepubliceerd vol met onjuiste weergaven van feiten en afspraken, geschreven door de voorzitter van VDP.

Wij hebben het hier over het artikel  waarin gesproken wordt over “Normenmatrix” en “Gezondheidsenquête”. Mocht u ook lid zijn van VDP, dan kunt u dit teruglezen op pagina 9 van “Onze Drent”, jaargang 55, nr. 3 zomer 2020.

U zult begrijpen dat wij na het lezen van dit artikel “Onze Drent”  het bestuur van VDP een brief hebben gestuurd waarin wij ons ongenoegen kenbaar hebben gemaakt en wij verzocht hebben om een rectificatie van het artikel. Hierop ontvingen wij een afwijzing van de ambtelijk secretaris van VDP. Opmerkelijk en teleurstellend. Het is gebruikelijk en zeker gepast dat bij officiële brieven gericht aan een bestuur de voorzitter de brief ondertekent.

Wij vinden het belangrijk dat jullie weten dat er sinds de geruchtmakende ledenvergadering van VDP op 13 januari 2014, die leidde tot de oprichting van DPHCN, nauwelijks fatsoenlijk contact meer mogelijk was met VDP: alle besprekingen en vergaderingen van de afgelopen jaren tussen de besturen van VDP en DPHCN eindigden veelal met een onbevredigend gevoel en resultaat. Vaak omdat de gemaakte afspraken aan de vergadertafel door VDP structureel niet werden nagekomen of verdraaid.

Het bestuur van DPHCN heeft talloze malen geprobeerd om tot een volwassen gesprek te komen met VDP. Wij hebben ingezet op een samenwerking op tenminste 3 punten:

  1. Normenmatrix
  2. ZooEasy / Dogs Global
  3. Gezondheidsenquête

Helaas is een samenwerking een utopie gebleken. Het lijkt meer op een tegenwerking door VDP. Wij vinden dat dit niet in het belang is van ons mooie, kleine ras. Het mag niet zo zijn dat door de houding van VDP de gezondheid  en toekomst van de Drentsche Patrijshond in het gedrang komt.

Mocht u meer willen weten en onze onderbouwing willen lezen klik dan hier voor alle mailcorrespondentie en brieven tussen VDP en DPHCN over deze kwestie. In dit document vindt u de links naar delen van de geluidsopname met de gemaakte afspraken. Deze geluidsopname is door Vereniging de Drentsche Patrijshond beschikbaar gesteld aan DPHCN en is dan ook rechtmatig verkregen. De volledige opname is op aanvraag voor leden beschikbaar (ruim 2 uur audio).

DPHCN vindt openheid en eerlijkheid naar haar leden erg belangrijk. Heeft u vragen stuur dan een mail naar: buitengewone-info@dphcn.nl. Vragen van onze leden worden zo spoedig mogelijk na ontvangst beantwoord.

Bestuur DPHCN