Na een grondige voorbereiding zijn er op 12 november jl. 8 kandidaten ‘opgegaan’ om examen te doen voor ons ras.

Het examen is georganiseerd door de Raad van Beheer en de beide rasverenigingen, VDP en DPHCN, dat is gehouden in Beusichem op 12 november 2016

 

De opleiding

Tijdens de voorjaarsmaanden hebben de kandidaten op 4 avonden lessen gevolgd om de fijne kneepjes over type en bouw van de Drentsche Patrijshond onder de knie te krijgen. Keurmeester Wim Wellens en ondergetekende hebben, via een PowerPoint Presentatie, proberen duidelijk te maken waar het bij de Drent nu precies om gaat. Ons ras is geen gemakkelijk ras om examen voor te doen.

Eén van de kandidaten, Rob Douwma, is door de Raad in de gelegenheid gesteld om een zogenoemd verkort examen te doen. Of het altijd gemakkelijker is om op 3 in plaats van 6 honden examen te doen, is maar de vraag, want je hebt weinig vergelijkingsmateriaal en moet het doen met de 3 honden die door de examinatoren op de dag van het examen worden uitgezocht. Ook de theorie wordt minder uitgebreid geëxamineerd. Om voor een verkort examen in aanmerking te komen, heeft de kandidaat al veel examens in een rasgroep, in dit geval rasgroep 7, en sectie afgelegd.

De 6 honden voor het examen worden uitgezocht door de beide rasverenigingen.

De overige zeven kandidaten doen examen op 3 reuen en 3 teven. De theorie wordt uitgebreid geëxamineerd. Dit examen wordt een volledig examen genoemd.

Het is een eer om met je Drent te worden geselecteerd voor het examen. Of het altijd zo wordt gevoeld is een tweede. Je moet al vroeg in de hal aanwezig zijn, omdat de examinatoren de Drenten eerst voor keuren. Ook moeten er een reu en een teef aanwezig zijn voor het geval dat er een hond uitvalt.

Hierbij willen we de exposanten, die met hun Drenten aanwezig waren, dan nogmaals heel hartelijk danken voor hun bereidheid een vrije zaterdag, min of meer, op te offeren voor het ras.

 

Eén avond besteed aan de jacht met de Drentsche Patrijshond

Op één van de vier avonden is Henk Companjen, vergezeld door Olaf Geerse, uitgenodigd om de kandidaten de voornaamste zaken betreffende de jacht met de Drentsche Patrijshond uit te leggen. (Ook hierover worden tijdens het theoretische gedeelte vragen gesteld.) Hiervoor had Henk een presentatie meegenomen, waardoor alles nog duidelijker kon worden verteld. Dit is belangrijk, omdat aanstaande keurmeesters moeten weten wat er van een Drent in het jachtveld wordt gevraagd. Niet alleen de manier waarop een Drent moet jagen, maar ook de bouw van de hond is voor een werkhondenras van belang. Bijvoorbeeld, de polsen van een Drent moeten iets schuin zijn geplaatst waardoor hij de schokken, als hij over de bieten springt, goed kan opvangen. Verder is een evenwichtige hoeking  in de voor- en achterhand noodzakelijk om voor voldoende stuwkracht te zorgen enzovoort.

 

Proefexamen

De laatste van de vier avonden is besteed aan het proefexamen. Het proefexamen wordt afgenomen door keurmeesters die ook het examen afnemen. Dit zijn de keurmeesters Wout Arxhoek en Dick Rutten. Zij zijn ook tijdens de lessen veelal aanwezig geweest. Er mogen acht kandidaten examen doen terwijl zich 14 kandidaten hebben aangemeld. De organisatoren zijn dan ook blij, dat zij geen zeggenschap hebben over degenen die worden geselecteerd om examen te mogen doen.

Na afloop van het proefexamen zoeken de keurmeesters vier kandidaten uit, die volgens hen, het meeste kans van slagen hebben. De andere vier kandidaten worden door de Raad van Beheer aan het lijstje van acht toegevoegd. Dit gaat op volgorde van aanmelding bij de Raad. Het zijn meestal kandidaten die al een keer examen hebben gedaan, maar niet zijn geslaagd.

De examencommissie heeft 6 kandidaten moeten teleurstellen. Dit is een hard gelag, dat kan ik u zeggen. Als je zo je best hebt gedaan en toch niet in aanmerking komt, is dat wel even slikken.

Gelukkig heeft de examencommissie met de Raad van Beheer, alwaar mevrouw E. van Weijenborg – Weggemans dit onderdeel in haar portefeuille heeft, een afspraak kunnen maken om een tweede examen te mogen organiseren, waarop alle kandidaten die deze keer niet in aanmerking zijn gekomen een kans te geven.

 

Hoera, ik ben geslaagd

Acht kandidaten zijn opgegaan, echter maar drie kandidaten hebben het belangrijke papiertje in handen gekregen. Niet alleen de examinatoren, maar ook de examencommissie was teleurgesteld. De score is voor alle inspanningen eigenlijk te laag. Degenen die wel met succes het examen hebben afgelegd zijn:

Mevrouw T.A. Pillement- Heijden, de heer H.P. Schenk en de heer R. Douma. Nogmaals allen van harte gefeliciteerd.

Degenen die het begin volgend jaar willen proberen,  hebben hiertoe inmiddels een uitnodiging ontvangen. Afhankelijk van het aantal, kunnen er ook kandidaten worden toegevoegd die het op 12 november niet hebben gehaald. Ook dit gaat op volgorde van binnenkomst.

We hopen van harte dat we weer op uw komst mogen rekenen om met een Drentsche Patrijshond op het examen aanwezig te zijn. De datum is, tijdens het schrijven van dit verslag, nog niet bekend maar zodra dit het geval is, zal er een uitnodiging volgen. Het zullen uiteraard andere eigenaren met honden zijn dan op  12 november.

 

Voorlopig is dit het laatste examen

De Raad van Beheer heeft in het Kynologisch Reglement opgenomen dat rasverenigingen ongeveer eenmaal per 5-6 jaar een opleiding en examen moeten organiseren.

U zult begrijpen dat dit voor de beide rasverengingen een dure aangelegenheid is, ook al doen de leden van de rasvereniging alles pro deo. De locatie moet worden gehuurd inclusief koffie enzovoort. De kandidaten worden door beide rasverenigingen verwend! Het is van groot belang dat het keurmeesterkorps op sterkte blijft en zich steeds verjongd. De beide rasverenigingen zijn verheugd dat er zoveel animo is voor ons ras. Verder is het reisgeld voor de keurmeesters een grote kostenpost. De bloemen voor de geslaagden en de exposanten enzovoort.

De laatste jaren hebben we, ongeveer om de drie jaar, een examen georganiseerd omdat zich veel kandidaten aanmelden. Als het volgende examen is gehouden, zijn we door de lijst van aanmeldingen heen en voor diegenen die niet zijn geslaagd is het zuur, maar moeten toch een poosje wachten tot een volgend examen.

Kandidaten kunnen zich bij de Raad van Beheer altijd aanmelden om examen te doen. De Raad stuurt de aanmelding door naar de rasvereniging.

Vooralsnog hopen we allen op een mooi resultaat voor hen die zich hebben opgegeven om volgend jaar examen te mogen doen. Zij hebben nog enkele maanden de tijd om zich optimaal voor te bereiden.

We wensen hen al vast veel succes.

 

Janny Offereins