Het eerste lustrum

Vijf jaar geleden is de eerste Clubmatch gerealiseerd van een jonge vereniging met veel enthousiaste hondenliefhebbers, die vast besloten zijn om er iets moois van te maken. Het bestuur van toen is nog steeds heel actief. Ook de commissieleden zitten bijna allemaal nog op hun plaats. Er ontgaat hen niets en als er maar een onvertogen woord valt is de voorzitter er als de kippen bij, waarna de rimpeling in ‘no time’ weer is gladgestreken.

Het ledental, 50 leden, die er aanvankelijk waren, zijn intussen uitgegroeid tot een respectabel aantal van ruim 600! Kijk, dan kan het bestuur ook wat doen voor haar leden en zorgen dat ze ook aan deze 5e Jubileumclubmatch een fijn gevoel overhouden.

Opening

De voorzitter, Henk Kamperman, opent de 5e  Clubmatch, waarvan 4 Kampioenschapsclubmatches, op deze stralende dag. Alle weergoden ten spijt, schijnt de zon en het terrein in Lochem ziet er prachtig uit. We duimen allen dat het weer zo stralend blijft.

Henk heet de keurmeesters, de dames R. Leenen – Compen, G.A.M. de Wit-Bazelmans en D. Mensink, alsmede de ringmeesters en schrijfsters van harte welkom. Fijn dat zij weer bereid zijn gevonden om een taak in de ring te vervullen. Ook de leden die achter de schermen veel werk verrichten, worden genoemd. Zij hebben allen hun handen vol, want er zijn veel honden, 114, ingeschreven en er zijn maar 3 absenten. De voorzitter wenst allen een fijne en sportieve dag toe.

Het spel gaat beginnen

Aan de rasdeskundige is gevraagd of zij langs de ringen wil lopen en wat  aantekeningen maken of honden die ‘er uit springen’ met een sterretje in de catalogus te belonen.

De ringen zijn ruim opgezet. Er is immers meer dan  voldoende plaats. Hierdoor kunnen de eigenaren het gangwerk van hun honden mooi laten zien. Dat is ook wel nodig, want zo nu en dan moet er toch echt een extra rondje worden gelopen. Er is voor de honden dan ook zoveel interessants te ruiken en te zien. Desondanks zou een ringtraining veel honden ten goede komen. De keurmeesters, die gewend zijn om op clubmatches te keuren, weten dat het vaak de eerste keer is dat eigenaren van vooral jonge honden op een show komen en hebben beslist veel geduld. Toch wordt er kritisch gekeken, immers er vallen kampioenspunten te verdienen. Een CAC of RCAC. Een CAC op een Kampioenschapsclubmatch levert 2 punten voor het Kampioenschap op! De concurrentie is groot, vandaar dat er, evenals op de Winner Tentoonstelling, voor een CAC 2 punten worden toegekend en voor een RCAC 1 punt.

Rondom de ringen

Het bestuur loopt zoveel als mogelijk is langs de ringen en probeert met velen een praatje te maken. De sfeer is opperbest. Veel exposanten hebben een tentje of iets dergelijks meegenomen of een parasol, zodat zij een eigen stekje hebben. Er wordt veel gepraat en gelachen. Men gunt elkaar een succes en probeert zelf ook om de hond zo goed als mogelijk is voor te brengen.

Hier en daar komt een donkere wolk in zicht, maar het blijft nog steeds, ondanks de slechte weersberichten, mooi droog.

Regen?

Nee hoor, er vallen gelukkig maar een paar druppels. Wel hele grote, maar het is zo weer afgelopen, terwijl de keuringen gewoon verder gaan. De keurmeesters zijn wel wat gewend.

Het is zelfs zo warm, dat laag na laag wordt uitgetrokken totdat iedereen in zomers tenue rondloopt. Wat een onverwacht cadeautje.

Middagpauze

De keuringen zijn goed opgeschoten als er een middagpauze wordt ingelast. Iedereen kan even op zijn gemak de meegebrachte boterhammen opeten. Ook op het terrein is een prima catering aanwezig. De keurmeesters, ringpersoneel  en het bestuur gaan zich even opfrissen krijgen een, zoals dat zo mooi heet, een eenvoudige lunch aangeboden. Zuinigheid bij deze vereniging is troef. Het motto is: het geld van de leden is voor de leden. Zo is het maar net.

Nog een paar honden moeten worden gekeurd

Nog enkele honden moeten aan de keurmeesters worden voorgesteld, gevolgd door de kind-hond-show. Elk jaar weer een leuk gebeuren. Er zijn 20 inschrijvingen voor dit evenement. Hoe spannend is dit, maar ook heel vertederend, als kleine ukkies proberen hun grote vriend in toom te houden. Geen onvertogen woord, noch van de kinders noch een grom van de honden.

Er kan er maar eentje winnen en dat is Kris Harmsen met Bes van klein Elsholt roepnaam Pippa  Er wordt echter niemand vergeten, want alle kinders krijgen een grote knuffel mee naar huis + een kwartetspel en een rugzakje met verrassingen.

Alle exposanten ontvangen een medaille. Dit is niet alles, want er is voor alle deelnemers een zak voer, aangeboden door Brit Petfood. Voor de beste van het ras, de BOB,  is er een zak van 15 kg van dezelfde producent  én van de firma Frieling een prachtig kennelbord.

Na deze happening vindt er een verloting plaats, die ’s morgens al is aangekondigd. Het draagnummer is tevens het lotnummer. Veel kennels of ‘gewone’ leden hebben mooie prijzen beschikbaar gesteld. Dit wijst er op hoe goed de verstandhouding is binnen de Club. Er staan dan ook 20 prachtige prijzen op de tafel, waaronder een trimbeurt voor de hond, een Brabants pakket streekproducten, een hondenkussen of een pakket Belgisch streekbier, een cadeaubon of een extra groot trektouw. Het is werkelijk te veel om op te noemen en het winnen zeker waard. Een ludiek cadeau was van een kennelhouder, die tevens boer is, een zak aardappelen en uien, vers van het land!

De erekeuringen

Er staan diverse prijzen uitgestald en behalve bekers zijn er ook standaards van glas met het logo van de Club erin gegoten. Heel mooi.

De keuringen worden in een vloeiend tempo afgewerkt, waardoor bijna alle exposanten blijven zitten. Er komt natuurlijk nog meer en dat is de BBQ voor iedereen die zich daarvoor heeft opgegeven en dat is bijna iedereen.

Alle uitslagen kunt u inmiddels op de website lezen; de Clubwinnaar en de Runner-up wil ik u dan ook niet onthouden.

Beste van het ras is geworden: De reu ‘Us Speyk fan’t Suydevelt’ van B. Büter. Tweede is geworden het teefje van T. de Reus- de Haan en M. de Reus: NK Senna Sophie v.d. Lage Nesse. Van harte gefeliciteerd!

De prijzen zijn verdeeld, de tafel is leeg. Alles is net op tijd klaar voordat de regen de keuringen in de war kan sturen. Het was een heerlijk hondenfeest.

Opgeruimd staat netjes

Het bestuur en vele, vele helpers breken de ringen en de tenten af. Er hoeft niets te worden gevraagd, degenen die blijven, en dat is bijna iedereen, ruimen gezamenlijk alles op. Echt een dik compliment waard

Intussen worden de BBQ’s aangestoken en wordt het vlees en de sauzen uitgestald. Nu, er is ruim voldoende voor iedereen.

Als we allemaal onderdak zijn, begint het te plenzen. ‘Never mind’, we zitten droog en het ruikt al heerlijk.

Alsof er nog niet genoeg is gepraat, gaan de gesprekken onverstoorbaar verder, Waarover spraken zij? Natuurlijk over hun honden.

Omstreeks 21.00 uur is het toch echt voorbij, hoewel nog lang niet alles op is. Allen brengen de honden in de auto, ook hier wordt alles weer met elkaar opgeruimd, en zo kunnen alle exposanten en alle helpers nog op een redelijke tijd thuis zijn.

Op naar de 6e Kampioenschapsclubmatch in 2020!

Janny Offereins