14 Oktober, een spannende dag voor zowel de examenkandidaten als de beide verenigingen; DPHCN en VDP

Een stralende dag begeleidde de kandidaten die een lang opleidingstraject achter de rug hebben en heel graag examen wilden doen om ons mooie ras te mogen keuren.

Aanvankelijk mochten er 7 kandidaten examen doen, maar dan zou er nog 1 kandidaat van de lijst overblijven. Voor ons eigenlijk geen optie, waarop een telefoontje naar de Raad van Beheer, in casu mevrouw Anne Plomp, voldoende was om in actie te komen. Hiervoor moest er toestemming worden gevraagd aan de ambterende examinatoren, mevrouw Gerda Halff van Boven en de heer Wout Arxhoek. Zij stemden meteen in. Hartelijk dank hiervoor. Dit betekende wel voor allen die deelnemen een uur langer blijven.

In 2015 is het opleidingstraject begonnen, onder leiding van keurmeester Wim Wellens en rasdeskundige Janny Offereins met 16 kandidaten. Het onderdeel jacht is verzorgd door Henk Companjen. Uiteindelijk hebben er 14 kandidaten, examen gedaan. Eén examen in 2016 en één in 2017 waarvan er in totaal 7 zijn geslaagd. Een prima score, hoewel we stilletjes hoopten dat alle kandidaten zouden slagen, maar dat is natuurlijk een utopie. Onze voorzitter is tijdens het gehele opleidingstraject aanwezig geweest.

We zijn blij dat we dit jaar weer leden hebben gevonden die een lange dag, want het is wachten en nog eens wachten, hebben opgeofferd voor het ras en de verenigingen. Er valt voor de exposanten geen enkele eer te behalen. We willen hen nogmaals hartelijk danken voor het showen van hun honden. Nadat je met tussenpozen van een half of soms een uur,8 maal met je hond rondjes hebt gelopen en je hond 8 maal is bevoeld, bekeken en getaxeerd, heb je het, samen met je hond, aan het einde van de dag wel gezien. Gelukkig bleef bij alle exposanten de stemming er goed in. Hoe sportief kan het zijn?

VDP had voor alle exposanten een bloemetje en wat lekkers meegenomen en DPHCN had voor de geslaagden een prachtig bouquet om uit te reiken. Beide voorzitters waren present en ook de ‘nieuwe’ secretaris van de VDP alsmede ondergetekende om hier en daar hand en spandiensten te verlenen, kandidaten te feliciteren of te troosten.

Blije gezichten en teleurstelling wisselden elkaar af. Wel willen de kandidaten, die het niet hebben gehaald, opnieuw examen doen al zal dat nog wel even duren. Drie examens in enkele jaren drukt aardig op de budgetten van de verenigingen ondanks dat iedereen pro deo zijn medewerking heeft verleend.

Intussen kunnen degenen die niet zijn geslaagd voor andere rassen een opleidingstraject gaan volgen en tevens hun kennis voor ons ras verder verdiepen. De Drentsche Patrijshond is, ondanks dat er anders over wordt gedacht, een moeilijk ras om te keuren. De Drent is een veelzijdig ras, dat wordt weerspiegeld in zijn uiterlijk en moeilijk te beoordelen. De rasstandaard moet de leidraad zijn, maar dat valt niet altijd mee. Je moet behoorlijk thuis zijn in ons ras om een goed keurverslag over een Drent te kunnen schrijven.

Nu volgt voor degenen die zijn geslaagd de praktijk. Het is net zoals bij vele beroepen, dat je het werk in de praktijk moet leren. Zo is het ook met een keurmeester die voor het eerst op een grote show staat en 30 tot 40 honden in de ring krijgt. In het begin zullen we wat clementie met hen moeten betrachten. Je moet er, zoals onze voorzitter opmerkte, oog voor hebben. Het is niet aan te leren, nee het is een gave. Waarvan acte.

 

 

De vier gelukkigen in 2017 zijn :

De heer K. Th. Wiegert
en de dames:
A.E.S. Mogony
H.J. M. Leenen
J. Nijhuis

 

en in 2016:

de heren:
R Douma
H.P. Schenk

en mevrouw
T.A Pillement-Heijden

 

Janny Offereins