Naar aanleiding van de uitzending van omroep MAX op 7 oktober jl., waarin een algemeen fokverbod werd gepromoot voor de Drentsche Patrijshond, is er op 7 november overleg geweest tussen Drentsche Patrijshonden Club Nederland, Vereniging de Drentsche Patrijshond, en de Raad van Beheer (RvB). De “Drentenverenigingen” werden vertegenwoordigd door de voorzitters en vicevoorzitters en de Raad van Beheer door beide directieleden en de dierenarts.

Dier&Recht

De RvB gaf aan dat de stichting Dier&Recht (D&R) als een gegeven moet worden beschouwd en dat de Drentsche Patrijshond bovendien niet het enige ras is dat D&R op de korrel heeft genomen. De RvB gaf tijdens het overleg aan de gezamenlijke lijn van de “Drentenverenigingen” te ondersteunen.

Aan de RvB zijn de commentaren van beide “Drentenverenigingen” op het rapport van D&R overhandigd. Het rapport dat als eenzijdig en op diverse onderdelen onjuist wordt beschouwd, zal met de opgestelde commentaren door de RvB worden bestudeerd, waarbij ook de juridische aspecten van één en ander door de juristen van de RvB zullen worden meegenomen. Met name zal gekeken worden naar de mogelijkheid van D&R om zelf op te treden en niet als gemachtigde van een individu.

Correspondentie

Verder is er met de RvB afgesproken dat er een format zal worden gemaakt dat gebruikt kan worden voor correspondentie met D&R. Individuele leden die door D&R benaderd worden, kunnen zich tot het bestuur van DPHCN wenden om het format op te vragen.

Fairfok

fairfokZodra het mogelijk is zal door de RvB een inhoudelijke reactie worden gegeven, die vervolgens ook gepubliceerd zal worden. Deze reactie zal ook de commentaren en visies bevatten van de wetenschappers die hebben meegewerkt aan het door de Staatssecretaris van Economische Zaken aangenomen Fairfokproject van de RvB.

Organisaties

Organisaties die hebben bijgedragen aan het Fairfokproject, zijn naast de Raad van Beheer onder andere:

  • Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
  • Wageningen University and Research Centre
  • Koninklijke Hondenbescherming
  • Platform Verantwoord Huisdierenbezit
  • Stichting Zeldzame Huisdierenrassen
  • Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG)

Het bestuur vertrouwt erop dat binnen een redelijke termijn verder inhoudelijk op één en ander kan worden ingegaan. Maar zoals altijd geldt ook hier dat het opstellen van een weloverwogen en onderbouwde reactie tijd kost.

Samen optreden

Voorts vertrouwen wij er op, en met ons het bestuur van Vereniging de Drentsche Patrijshond, dat wij door nu gezamenlijk op te treden, de belangen van het “Drenten ras” zo goed mogelijk kunnen dienen.