Binnenkort kun je je Drent inschrijven voor een officiële SJP (Standaard Jachthonden Proef) op verschillende locaties in het land.

Voor de SJP wordt de inschrijving dit jaar geopend op 3 juni a.s. en voor de MAP op 4 juni.

Houd er rekening mee dat de Standaard Jachthonden Proef inmiddels is aangepast; de SJP Nieuwe Stijl.

Hieronder enige uitleg over waarom en wat er veranderd is.

Waarom?

In oktober 2018 is door de Commissie Jachthonden (CJ) besloten om op verzoek van de Raad van Jachthonden Commissarissen (RJC) een werkgroep te installeren. Deze groep had als taak de examenproeven voor jachthonden te herzien in relatie tot de hedendaagse jachtpraktijk en trainingsmethoden. Hieruit bleek dat de examenproeven niet meer representatief waren. Daarom is besloten om de examenproeven voor jachthonden aan te passen.
De werkgroep had tevens de opdracht meegekregen om de alternatieven te toetsen bij een z.g. klankbordgroep. Deze groep moest een afspiegeling zijn van gerenommeerde deelnemers aan jachthondenproeven, leden van trainingsgroepen, hondenscholen en organiserende instanties.
De werkgroep kreeg verder een aantal kaders mee in de opdracht:

 • Vermindering van het wildgebruik
 • Opleidingsvernieuwingen voor de honden voldoende waarborgen in de examenproef SJP
 • Zorg ervoor dat het examen gericht blijft op het werken met de hond in de huidige jachtpraktijk.

Klankbordgroep

De werkgroep heeft na een aantal bijeenkomsten een voorstel gemaakt en deze gepresenteerd aan de klankbordgroep. De klankbordgroep heeft op constructieve wijze overleg gevoerd en was van mening dat de voorgestelde proeven een verbetering waren ten opzichte van de huidige proeven.

De klankbordgroep heeft verder benadrukt op termijn ook graag een wijziging te zien waarbij de C en B onderdelen niet steeds hoeven te worden herhaald, als deze eenmaal met goed resultaat zijn afgelegd.

Voorstel Werkgroep

De werkgroep heeft vervolgens haar opdracht afgerond en gerapporteerd aan de Commissie Jachthonden.

 • Het C-diploma is meer dan voorheen een proef om te beoordelen of de hond voldoende basisvaardigheden heeft geleerd. Een hond met een C-diploma heeft nog onvoldoende basis om mee te gaan op jacht. Vandaar dat de werkgroep meent dat deze proeven met dummy’s kunnen worden uitgevoerd waar dat van toepassing is. Het werken met koud wild, waarop de jachthond wel degelijk examen moet doen, komt voor de jachthond in spé voldoende aan bod in de B en A proef.
 • Bovendien wordt aanzienlijk bespaard op het gebruik van wild als honden bij basisvaardigheden met een dummy werken in plaats van met wild. Er worden bovendien minder aantallen wild gebruikt, maar wel verscheidene soorten. Daarmee wordt meer aansluiting gecreëerd bij de MAP’s
 • Een aantal C-proeven is zodanig aangepast, dat zij meer aansluiten op moderne trainingsmethoden en jachtpraktijksituaties. Er wordt meer geanticipeerd op verleidingen die honden ook tegenkomen tijdens de jacht. Dit maakt de C-onderdelen nuttiger, maar ook aantrekkelijker om uit te voeren en te beoordelen
 • De A-proeven sluiten door deze aanpassingen meer aan bij jachtpraktijksituaties.
 • De proeven hebben hun structuur behouden.

N.B.

 • In deze opzet is ervan uitgegaan dat er in de ochtend geen wild meer wordt uitgereikt per deelnemer.
 • Wild wordt bij diverse proeven meerdere malen gebruikt. Dit geeft een extra taak aan de keurmeester om na ieder apport te beoordelen of het wild opnieuw gebruikt kan worden.
 • Bij het model apport is recht naast de baas zitten ook “volmaakt”

Overzicht nieuwe inhoud Proeven

Op onze website hebben we een overzicht hoe de nieuwe proeven eruit zien. Klik hier om meer hierover te lezen.

Tevens is er meer info te vinden op de officiële site van Orweja