De Drentsche Patrijshonden Club Nederland heeft een mooie eerste aanzet gehad. Op 14 april 2014 is de verkennende vergadering geweest in Maarsbergen waar de initiatoren gezamenlijk hebben onderzocht hoe de vereniging vorm zou kunnen hebben.