Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 april jongstleden heeft het bestuur aan de vergadering een statutenwijziging voorgelegd ter goedkeuring.

Om de continuïteit van onze vereniging te waarborgen zijn de regels met betrekking tot aftreden van bestuursleden aangepast en is het maximaal aantal bestuursleden met 2 verhoogd.

De wijziging is met meer dan de vereiste 2/3 meerderheid door de vergadering aangenomen. De Raad van Beheer op Kynlogisch Gebied in Nederland heeft op 18 mei 2021 eveneens haar goedkeuring aan de gewijzigde statuten verleend.

Op 3 juni 2021 is de akte gepasseerd voor Notariskantoor Soons te Heteren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De statuten kunt u vinden via de volgende link: https://www.dphcn.nl/algemeen/statuten/