Van harte welkom

Waltakke KCM 2016Op dezelfde prachtige locatie als vorig jaar, de Waltakke te Lochem, is de Kampioenschaps Clubmatch georganiseerd. Met 121 inschrijvingen is deze dag al bijna geslaagd te noemen.
Bij aankomst word je van harte welkom geheten door een lid van de Commissie Fokkerijzaken, Lidy Kamperman en ambtelijk secretaris fokkerijzaken Colinda de Regt en Kristien Croezen van uit het bestuur. Voor alle inschrijvers ligt er een mooi speldje klaar om je ringnummer aan te klikken of gewoon als brochje te dragen en natuurlijk de benodigde catalogus. Gijsbert van Luinen de Rooij heeft het speldje gefabriceerd en heeft eveneens gezorgd voor de geluidsinstallatie die werkelijk top is. Tijdens de opening is Gijsbert dan ook even naar voren gehaald door de voorzitter en heel hartelijk bedankt voor zijn vele werk voor de Vereniging.
Welnu, een geluidsinstallatie is ook wel nodig. Het veld is te groot om je zonder installatie verstaanbaar te maken.
Het grasveld is verdeeld in drie grote ringen, van 25 x 15 mtr. Er omheen tentjes, parasols, benches en veel bonte honden. Een gezellige aanblik. Een mooie nieuwe tent staat klaar voor degenen die de administratie voor hun rekening hebben genomen.
Behalve inschrijven voor de kampioenschaps clubmatch, hebben de meeste exposanten en keurmeesters zich ingeschreven voor de BBQ die aan het einde van de middag voor alle hongerige exposanten en gasten klaar staat.

Voorzitten opening KCM 2016Opening

Als alle ringnummers zijn uitgedeeld en iedereen heeft een plekje rondom de ringen gevonden, komt de voorzitter, Henk Kamperman, naar voren en heet alle exposanten, keurmeesters, aspirant-keurmeesters en belangstellenden van harte welkom. Hij hoopt op een fijne en feestelijke dag voor allemaal. Hij zegt bovendien, dat als je hond niet voor de hoogste prijs in aanmerking komt, er kan er immers maar eentje winnen, dan ga je toch weer naar huis met je eigen kampioen! Dit gezegd hebbende opent hij de Kampioenschapsclubmatch en wenst allen een sportieve dag toe.

De keurmeesters

De tussenklas en openklas reuen, de kampioensklas en de veteranenklas wordt gekeurd door keurmeester Wim Wellens. Hij is tevens adviseur en rasdeskundige van de Vereniging,
Keurmeester Lida Reeskamp-Blok keurt, de jeugdklas reuen en teven, de puppy-klas reuen en teven en de jongste-puppyklas reuen en teven.
Last but not least keurt keurmeester Dinanda Mensink de tussenklas en openklas teven, de gebruikshondenklas teven, de veteranenklas teven en de kampioensklas teven.
Er staat maar één teefje in de gebruikshondenklas. Dit teefje wil ik graag met name noemen, vanwege de bijzonderheid dat zij Internationaal Kampioen is.  Een titel die slechts door weinig Drenten wordt behaald. Herman en Evelien Bösing, lid van de Vereniging, zijn eigenaars van de teef. De naam van Herman’s jachtmaatje is: Nederlands en Internationaal Kamp. Djenna Sanne van Drienermarke, NJK’ 10, JWW’ 10,EW’ 11, BDSSG’11 en BW’11. Herman heeft laten zien dat het alleszins mogelijk is, om deze titel in de wacht te slepen, maar wel véél inspanningen kost. Hieruit blijkt tevens dat mooie honden ook in staat zijn om het hoogste podium qua veldwedstrijden te behalen. Zo mogelijk nog belangrijker is het feit dat er tot dusver geen tweedeling in ons ras heeft plaatsgevonden tussen show – en werkhonden!
Al met al een kleurrijk aantal honden.

Binnenkort, op 12 november, wordt er door de Raad van Beheer een keurmeesterexamen afgenomen voor een aantal aspirant-keurmeesters die graag ons ras willen keuren. Hiervoor hebben zij een cursus gevolgd die zijn gegeven, namens VDP en DPHCN, door keurmeester Wim Wellens en rasdeskundige Janny Offereins.
Een Kampioenschapsclubmatch is een uitgelezen mogelijkheid om als ringmeester of schrijver stage te lopen of heel relaxed aan de kant van de ringen te zitten, te kijken en zo nu en dan een vraag te stellen. Om het ras goed te leren kennen is veel kijken noodzakelijk. Een Drent is qua ras moeilijk te keuren. Veel keurmeesters erkennen dat zij het ras ‘’pas in hun vingers hebben na veel keuringen en na enkele jaren intensief bezig te zijn met het ras’’.
Wij hopen van harte dat ons ras zich mag verheugen op een flink aantal nieuwe keurmeesters, zodat alle moeite en kosten van de twee verenigingen niet te vergeefs is geweest.

2016_09_10_013819_rawbewerking_web_metlogoDe kind- hond- show

Na de lunch vindt de kind-hond-show plaats. De keuringen zijn verricht door twee aspirant keurmeesters, Joke Nijhuis en Linda Weijnans. Een achttal kinders van vier tot twaalf jaar proberen hun hond netjes te showen. Er wordt niet gestreden om de eerste plaats, hiervoor is het leeftijdsverschil te groot. Allen mogen hun hond laten zien en een ronde lopen. Alle deelnemertjes krijgen een hartelijk applaus. Als alle combinaties aan de beurt zijn geweest, krijgen ze allemaal een mooie medaille omgehangen en een tas met een grote knuffel en nog een verrassing, mee naar huis. Wat een feest!
Na deze keuring wordt een grote prijzentafel in de ring geplaatst. De zon schijnt er mooi op en de bekers glanzen je tegemoet. Wie wil nu niet zo’n prachtige beker mee naar huis nemen? We gaan het zien.

2016_09_10_013890_rawbewerking_web_metlogoDe erekeuringen

Tijdens de ontvangst van de keurmeesters en het ringpersoneel, waaronder ik aspirant- keurmeester, Hugo Schenk, apart wil noemen, is tijdens de voorbespreking de dagindeling al doorgenomen. Dit betekent dat alle U-honden en zo nodig, als er onvoldoende U-honden zijn gekwalificeerd, ook de ZG-honden tijdens de erekeuring allemaal in de ring komen. De keurmeester zoekt dan de vier beste honden uit om, zoals je dat noemt, geplaatst te worden achter de bordjes 1,2,3 of 4.

Hugo heeft de erekeuringen uitstekend en vlot geleid, waardoor er geen vertraging optreedt en iedereen geboeid naar het schouwspel van mooie honden kan kijken, zonder zich te vervelen.
Natuurlijk hebben de keurmeesters zich al een beeld gevormd van de honden die als beste uit de bus kunnen komen, maar het kan altijd zijn dat een hond zich gedurende de dag verstapt of anderszins en de keurmeester op het laatste moment zijn of haar voorkeur moet wijzigen.
Voor de toeschouwers is het leuk om te zien wie zich mogen verheugen om met een prachtige beker naar huis te gaan.
Ondergetekende krijgt van de voorzitter de eer om alle prijswinnaars een beker te overhandigen.
Voor de beste reu of teef heeft een Deense kunstenares Petra Smid ook lid van de vereniging een mooie vaas vervaardigd, met daarop het logo van de Drent en natuurlijk de letters: DPHCN. Een heel aparte prijs en een unica bovendien.

Barbeque KCM 2016Naar de BBQ

Als alle honden zijn uitgelaten en de eigenaars voor de honden een rustig en schaduwrijk plekje hebben gevonden, gaan alle exposanten die zich hebben opgegeven zich bezig houden met de innerlijke mens.
De tafels met daarop de schalen met vlees, salades en sauzen zien er overheerlijk uit, maar met een keurslager als voorzitter, kan dat natuurlijk ook niet anders.
Het ruikt al lekker en in ‘no time’ zijn alle vijf BBQ’s vol gelegd met verrukkelijk vlees. Het is gezellig, het weer is nog steeds prachtig, de meeste honden zijn in slaap gevallen en langzaam maar zeker vindt al het lekkers een weg naar de lege magen. Geen wanklank of blaf is of wordt gehoord
Weet u wat heel bijzondere was aan deze dag? Veel leden van VDP en DPHCN zijn vandaag bij elkaar als exposanten en zitten later gezellig bijeen aan de BBQ. Het is één grote en fijne Drentenfamilie.

Bestuur en commissie, heel hartelijk dank en graag tot volgend jaar!

Janny Offereins-Snoek

Klik hier voor de uitslagen!

Klik hier voor de fotopagina!